Styrelsen i Poolia AB beslutar att återkalla förslaget om utdelning

Report this content

Styrelsen i Poolia har mot bakgrund av rådande osäkerhet till följd av Covid-19 pandemin beslutat att återkalla förslaget till årsstämman 2020 om utdelning av 0,50 kronor per aktie, totalt drygt 23 miljoner kronor.

”Det är min fasta övertygelse att detta är det bästa att göra nu för att ytterligare förstärka Poolias redan starka finansiella ställning och på så sätt öka bolagets finansiella uthållighet”, säger Björn Örås, styrelseordförande i Poolia.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2020 klockan 18.00 (CEST).

För mer information, kontakta:

Jan Bengtsson, VD Poolia AB
Mobil: +46(0)736 00 68 10
Email:
jan.bengtsson@poolia.se

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar