Posifons mobila trygghetslarm utvalda i Addas nationella ramavtal

Report this content

Posifon AB, som är marknadsledande inom på GPS-larm och medicinpåminnare i Sverige, har valts ut av Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral). Ramavtalet med Adda innebär att cirka 1100 kommuner, regioner och kommunala bolag i Sverige nu kan beställa och implementera Posifons GPS-larm och larmmottagning i sina verksamheter med ett enklare förfarande.

Ramavtalet med Adda, som gäller under minst två år och där varje upphandlad organisation i sin tur kan teckna avtal med Posifon i upp till fyra år, är ett viktigt steg för att stödja ett aktivt leverne och öka tryggheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Samtidigt blir det nu betydligt enklare för Sveriges kommuner att använda och implementera GPS-larm och larmtjänster i den egna verksamheten. Posifon har tagit fram viktiga kunskapsstöd och med Addas ramavtal förenklas och förkortas nu upphandlingsprocessen, med mindre risk för överprövning.

 – Addas ramavtal har visat sig underlätta för Sveriges kommuner att öka tryggheten och säkerheten gällande trygghetslarm och larmmottagning. Arbetet med upphandlingar är komplicerat och tidskrävande. Tidigare har upphandlingar begränsat förutsättningarna för att implementera mobila trygghetslarm och våra GPS-larm. Det nya ramavtalet är utökat att gälla även dessa produktslag vilket gör att varje enskild kommun nu enklare kan beställa och implementera GPS-larm, säger Henrik Essunger, vd på Posifon.

Ramavtalet, som varit på gång länge, är också ett kvitto på Posifons långsiktiga arbete med att göra GPS-larm och mobila trygghetslarm till etablerade produkter att använda i stor skala inom vård- och omsorg.

– Mobila trygghetslarm ersätter stationära larm i allt större utsträckning och på Posifon har vi de senaste åren sett ett stort ökat intresse för våra GPS-larm. Vi har under många år och långsiktigt arbetat med att etablera GPS-larmen inom vård och omsorg i stor skala. Adda-avtalet är definitivt ett genombrott både för alla som känner ett behov av ökad trygghet och för oss på Posifon, säger Henrik Essunger.

Det nationella ramavtalet omfattar fem olika anbudsområden, varav Posifon är leverantör inom de två sista.

  1. Stationära trygghetslarm och larmmottagning hela larmkedjan
  2. Anbudsområde 2 Stationära trygghetslarm
  3. Anbudsområde 3 Larmmottagning
  4. Anbudsområde 4 Mobila trygghetslarm och larmmottagning hela larmkedjan
  5. Anbudsområde 5 Mobila trygghetslarm

Ramavtalets regelverk gör att varje anbudsområde måste avtalas separat. De stationära och mobila trygghetslarmen avropas separat från varandra. Ett sätt att säkerställa att kommunerna kan få det bästa av de båda produktslagen.

Utöver de tjänster som erbjuds inom ramen för Addas ramavtal så erbjuder Posifon stöd i implementeringen av tjänsterna och kommunspecifika kvalitetsledningssystem speciellt anpassade för arbetet med de mobila trygghetslarmen.

– Vi vet att många kommuner upplever det som utmanande att implementera de nya tjänsterna. Vi har nu samlat våra erfarenheter från 15 års arbete inom området och resultaten av flera FoU-projekt i ett utbildnings- och implementeringspaket. Vi hjälper de kommuner som vill komma i gång och se nyttoeffekterna fort, säger Anna-Lena Frändeborn, ambassadör för välfärdsteknik på Posifon. 

Länkar/mer information:

Läs gärna mer om ramavtalet på Addas hemsida.

När goda intentioner försämrar – Underlagsrapport SOU 2020:14
Sedan 2015 har åtta kommuner bedrivet ett forsknings- och utvecklingsprojekt, Utvecklingssamverkan GPS-larm, tillsammans med leverantören Posifon. Ta del av resultaten på www.mobilatrygghetslarm.se

För ytterligare information kontakta
Henrik Essunger, vd Posifon AB, tfn. 0703-08 09 58, henrik.essunger@posifon.se

Hannele Söderholm, ansvarig på kundsupport på Adda, tfn. 076-125 19 24, Hannele.soderholm@adda.se

Per Zackrisson, Regionalt inköpsstöd, tfn. 072-503 73 14, Per.Zackrisson@adda.se

www.posifon.se

www.adda.se

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, utvecklar nya tjänster för ökad välfärd med fysiska produkter som exempelvis GPS-larm, larmtjänster och medicinpåminnare. Vi är ett innovativt och kundnära företag med huvudkontor i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet som ger en högre livskvalitet. Du ska vara trygg både inne och ute.

Media

Media

Snabbfakta

Posifon AB, som är marknadsledande inom på GPS-larm och medicinpåminnare i Sverige, har valts ut av Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral). Ramavtalet med Adda innebär att cirka 1100 kommuner, regioner och kommunala bolag i Sverige nu kan beställa och implementera Posifons GPS-larm och larmmottagning i sina verksamheter med ett enklare betydligt enklare.
Twittra det här

Citat

Addas ramavtal har visat sig underlätta för Sveriges kommuner att öka tryggheten och säkerheten gällande trygghetslarm och larmmottagning. Arbetet med upphandlingar är komplicerat och tidskrävande. Tidigare har upphandlingar begränsat förutsättningarna för att implementera mobila trygghetslarm och våra GPS-larm. Det nya ramavtalet är utökat att gälla även dessa produktslag vilket gör att varje enskild kommun nu enklare kan beställa och implementera GPS-larm.
Henrik Essunger, vd på Posifon
Mobila trygghetslarm ersätter stationära larm i allt större utsträckning och på Posifon har vi de senaste åren sett ett stort ökat intresse för våra GPS-larm. Vi har under många år och långsiktigt arbetat med att etablera GPS-larmen inom vård och omsorg i stor skala. Adda-avtalet är definitivt ett genombrott både för alla som känner ett behov av ökad trygghet och för oss på Posifon.
Henrik Essunger
Vi vet att många kommuner upplever det som utmanande att implementera de nya tjänsterna. Vi har nu samlat våra erfarenheter från 15 års arbete inom området och resultaten av flera FoU-projekt i ett utbildnings- och implementeringspaket. Vi hjälper de kommuner som vill komma i gång och se nyttoeffekterna fort. 
Anna-Lena Frändeborn, ambassadör för välfärdsteknik på Posifon