Låg kunskap om första hjälpen vid psykisk ohälsa

Report this content

FN har initierat den 10 oktober till Världsdagen för psykisk hälsa.

”Det är viktigt att våga prata om psykisk hälsa eller ohälsa eftersom ju mer vi delar med oss av erfarenheter och kunskap – desto lättare blir det för politiker, myndigheter, landstingen, arbetsgivare och föreningar att förbättra för alla dem som lever med psykisk ohälsa”, säger Mikael Johansson, generalsekreterare vid organisationen POSOM som arbetar med krishantering.

När någon drabbas av en olyckshändelse och får livshotande fysiska skador vid är det många i samhället som kan ge första hjälpen. Skolan, föreningar, arbetsplatser och försvaret har genom utbildning i ämnet bidragit till många i samhället har fått bra grundläggande kunskaper i första hjälpen.

”När det gäller att ge första hjälpen till personer med akuta psykiska problem ser det betydligt sämre ut och generellt sett är kunskapen om första hjälpen vid psykisk ohälsa väldigt låg” säger Mikael Johansson.

Bristande kunskaper gör att allt för många tittar bort och hoppas att ”någon annan” exempelvis polisen eller landets enda psykiatriska akutbil som finns i Stockholm ska hjälpa den drabbade. Eftersom ”någon annan” allt för ofta inte hinner fram i tid för att rädda personer med akut psykisk ohälsa så förlorar vi i Sverige varje år över 1 500 personer genom självmord. Det är över fem gånger fler än de som omkommer i trafikolyckor.

Inför Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammar POSOM att det finns ett stort behov av att förnya den vanliga första hjälpen utbildningen till att även ge kunskaper om hur man akut hjälper en person med psykisk ohälsa. Detta för att personer med självmordsbeteende inte ska skada sig och för att hjälpa den drabbade personen att få professionell hjälp.

”Kunskap är grundläggande för att människor ska våga hjälpa personer med akut psykisk ohälsa och vi föreslår att Regeringen ska ge Folkhälsomyndigheten resurser och ett uppdrag för att öka kunskapen om livräddning vid akut psykisk ohälsa”, avslutar Mikael Johansson.