100 miljoner utdelade - nu är det dags för PTS tionde innovationstävling

Nu har startskottet gått för Post- och telestyrelsens (PTS) nya innovationstävling med temat ”Förenkla för föräldrar”. Företag och andra organisationer har möjlighet att vinna upp till 1,7 miljoner per projekt. Syftet är att få fram lösningar som kan underlätta i vardagen för föräldrar, oavsett vilken funktionsförmåga de har.

- Det görs en del insatser för att underlätta vardag, och lek för den delen, för barn med funktionsnedsättning. Till exempel hade vår innovationstävling fokus på det under 2013. Men det finns väldigt få insatser som gjorts för föräldrar med funktionsnedsättning. Det kan vara svårt nog att få ihop allt det praktiska för vilken förälder som helst. Att det då ska vara extra krångligt för vissa är onödigt. Därför handlar vår nya innovationstävling om att förenkla så mycket som möjligt för alla föräldrar, oavsett deras funktionsförmåga, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Bättre verktyg och kommunikationsmöjligheter behövs för föräldrar

I denna tävling söker PTS it-lösningar som kan ge personer bättre praktiska förutsättningar i sin roll som förälder. Detta kan handla om verktyg för att bättre ta del av och kommunicera med olika verksamheter där barnen finns, som t.ex. skola och andra fritidsaktiviteter.

Det kan också innebära att bättre kunna kommunicera och uträtta ärenden med offentliga organisationer an¬gående sina barn. De lösningar som vi söker kan också vara inriktade mot att underlätta planering av en social gemenskap för barnen.

Lösningarna kan underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med någon funktionsnedsättning. PTS ser gärna att tjänsterna tas fram efter konceptet Design för alla som ger riktlinjer för hur man kan utveckla produkter och tjänster så att de kan användas av så många som möjligt.

1,7 miljoner, affärskurser, lanseringsstöd och experthjälp i potten

Tävlingen startar den 4 november 2014 och ansökan ska vara inne senast den 16 december 2014. När tiden har löpt ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och göra ett första urval. De som går vidare får komma och presentera sin idé för ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare.

De ansökningar som väljs ut av expertrådet och PTS får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutar myndigheten vilka projekt som får finansiering och möjlighet att förenkla vardagen för föräldrar.

Förutom de vinstpengar, maximalt 1,7 miljoner per vinnare, som delas ut erbjuder PTS även kurser i affärsmodellering och lansering. Varje vinnare har dessutom en kontaktperson på PTS som är insatt och engagerad i att hjälpa projektet framåt.

Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört åtta tävlingar och finansierat 76 projekt för totalt 100 miljoner kronor. I december annonseras vinnarna för tävling nummer nio med temat ”Nåbar för alla?” och den nyligen utlysta tionde tävlingen kommer få sina slutgiltiga vinnare i maj 2015.

För mer information:

web: www.pts.se/innovation

e-post: innovation@pts.se

PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

Press- och kommunikationsansvarig för innovationstävlingen:

Charlotte Aleman, telefon: 08-644 56 93, e-post: charlotte.aleman@pts.se

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det görs en del insatser för att underlätta vardag, och lek för den delen, för barn med funktionsnedsättning. Till exempel hade vår innovationstävling fokus på det under 2013. Men det finns väldigt få insatser som gjorts för föräldrar med funktionsnedsättning. Det kan vara svårt nog att få ihop allt det praktiska för vilken förälder som helst. Att det då ska vara extra krångligt för vissa är onödigt. Därför handlar vår nya innovationstävling om att förenkla så mycket som möjligt för alla föräldrar, oavsett deras funktionsförmåga.
Göran Marby