14 vinnare i tävligen "Leka, Lära, Leva"

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett 14 vinnare i tävlingen Innovation för alla. Vinnarna ska skapa it-lösningar som kan bidra till att fler människor kan ta del av tv, film, radio, musik, böcker och tidningar digitalt.

De 14 vinnarna tilldelas mellan omkring 200 000 och 1,7 miljoner kronor, totalt drygt 17 miljoner kronor. Arbetet med projekten påbörjas direkt och kommer att finansieras av PTS i som längst 18 månader.

- Vår ambition och förhoppning är att de projekt vi finansierar kan bidra till en mer utvecklande skolgång och meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Till tävlingen ”Leka, Lära, Leva” kom det in 43 bidrag, varav 14 fick finansiering från PTS. Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört sju tävlingar och finansierat 69 projekt för totalt 90 miljoner kronor.

 • Abilia AB
       Buddi – Den digitala skolassistenten
 • Askunge Thorsén Förlag AB
       Lyckas med problemlösning
 • Dramaski AB
       Visuell matematik med hjälp av teckenspråk
 • Glosboken AB
       Tillgänglighetsanpassning av webbtjänsten Glosboken
 • Hatten Förlag AB
       SpråkGympa
 • Högskolan i Skövde
       Inkluderande speldesign
 • Kapabia handelsbolag
       Teckenspråksapp    
 • Ludosity Learning
       Cloud Islands
 • Nordic Peak
       ComunityBase Träffen – Kommunikation på samma villkor
 • Rule Communication Nordic AB
       Tillgänglig kommunikation - Skapad för alla: Individanpassade gränssnitt för inviduella funktionsnedsättningar i nyhetsbrev, sociala medier och mobil
 • Språkbussen AB
       Appar för att lära sig om känslor
 • Stockholm Stad Idrottsförvaltning
       Fritidsnätet 2.0
 • Tekniska museet
       Skapa och uppleva tillsammans – med alla sinnen
 • Timagine Handelsbolag
       Prata

Mer information om de vinnande projekten.

Rätt it-lösningar kan påverka skolresultatet och uppmuntra till rörelse

I denna tävling sökte PTS it-lösningar för barn och unga med funktionsnedsättning, upp till 25 år, som gör att de bättre kan tillgodogöra sig utbildning, delta i sociala sammanhang, ha en aktiv fritid samt förbereda sig för arbetslivet. PTS sökte även lösningar som uppmuntrar till rörelse för målgruppen som kan ha svårt att delta i fysiska aktiviteter.

Projekten ska vara inom området elektronisk kommunikation och resultatet ska bidra till fler tillgängliga och användbara lösningar inom de aktuella områdena.

Så gick tävlingen till

Tävlingen ”Leka, Lära, Leva” startade i maj 2013. Av de 43 inkomna ansökningarna valde PTS ut ett antal som fick göra en förstudie, med syftet att säkra att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat.

I utvärderingsarbetet har PTS använt sig av ett expertråd, med representanter för användargrupperna och personer med teknik- och branschkunskaper, som har deltagit i bedömningen av ansökningarna.

PTS kommer att följa varje projekt genom att granska och godkänna den etapprapportering som de sökande företagen är skyldig att lämna in.

27 projekt har hittills avslutats

Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört sju tävlingar och finansierat 69 projekt för totalt 90 miljoner kronor. Av dessa projekt har hittills 27 projekt avslutats.

För mer information

Om du har frågor kring tävlingen kan du kontakta PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel. 08-678 55 52, e-post: innovation@pts.se

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår ambition och förhoppning är att de projekt vi finansierar kan bidra till en mer utvecklande skolgång och meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning.
Göran Marby, generaldirektör för PTS.