4G-utbyggnad och krav kan lösa samma täckningsproblem som samhällsmaster

Operatörernas utbyggnad av 4G och PTS täckningskrav i stora frekvensband kan förbättra mobiltäckningen på samma sätt som så kallade samhällsmaster. Det skriver Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport som myndigheten nu överlämnar till regeringen.

PTS har haft i uppdrag av regeringen att utreda vilka förutsättningar det finns att bygga så kallade samhällsmaster i Sverige. Det är master i mobilnäten som är helt eller delvis offentligt finansierade, i områden där det i dag saknas mobiltäckning. Masterna bör vara öppna för alla operatörer att etablera sig i.

-  Operatörerna bygger nu ut 4G-näten, även i glest befolkade områden. Vi har dessutom ställt täckningskrav i 800 MHz-bandet och kommer att göra det i 700 MHz-bandet. Vår bedömning är att operatörernas utbyggnad och våra täckningskrav kommer att skapa mobiltäckning på många platser som skulle vara aktuella för samhällsmaster, säger Sara Andersson, chef för avdelningen för samhällsfrågor på PTS.

Större utbyggnad av samhällsmaster kräver central finansiering

I regeringens uppdrag till PTS ingick även att myndigheten skulle utreda hur samhällsmaster skulle kunna finansieras. PTS har därför gått igenom de nationella stödformer som finns i dag, men kan konstatera att ingen av dessa går att använda för finansiering av samhällsmaster. Först om operatörernas nuvarande utbyggnad och PTS täckningskrav inte uppfyller behovet av bättre täckning, anser myndigheten att det kan det bli aktuellt att utreda nya nationella insatser för etablering av samhällsmaster. Det kommer visa sig inom den närmaste treårsperioden. Det skulle i sådana fall kunna vara ett nytt stödprogram för samhällsmaster eller att centralt upphandla utbyggnad och täckning. Upphandlingar skulle kunna finansieras med de auktionslikvider PTS får in när myndigheten tilldelar spektrum.

Om samhällsmaster ska byggas ut i större omfattning anser PTS att det krävs central samordning och finansiering. Kommuner, som ser behov och har resurser, kan redan i dag komplettera den centralt drivna utbyggnaden med lokala projekt för att förbättra mobiltäckningen. PTS ser dock flera fördelar med centralt drivna insatser jämfört med lokala åtgärder.

Läs rapporten

För mer information

Sara Andersson, chef för avdelningen för samhällsfrågor: 070-811 40 30
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

- Operatörerna bygger nu ut 4G-näten, även i glest befolkade områden. Vi har dessutom ställt täckningskrav i 800 MHz-bandet och kommer att göra det i 700 MHz-bandet. Vår bedömning är att operatörernas utbyggnad och våra täckningskrav kommer att skapa mobiltäckning på många platser som skulle vara aktuella för samhällsmaster.
Sara Andersson, chef för avdelningen för samhällsfrågor på PTS.