8 av 10 nöjda med mobiltäckningen

Andelen som anser att operatörerna har mobilnät med god täckning ökar. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning 2015.

Andelen som uppgav att de anser att täckningen i mobilnäten är god var i årets undersökning nästan 80 procent av de tillfrågade, mot 75 i förra undersökningen 2013. Bäst ansågs täckningen vara utomhus och minst bra i bilen.

De som bor i storstäder gav bäst betyg åt täckningen men även i glesbygd tyckte de flesta svarande att täckningen är god. Det som framförallt skiljde stad och landsbygd åt var uppfattningen om hur väl det fungerar att surfa med mobilen.

- Det är väldigt positivt att allt fler är nöjda med täckningen i mobilnäten – men det behövs ytterligare förbättringar, inte minst bättre mobilt bredband på landsbygden. PTS arbetar just nu med att utforma täckningskravet för nästa tilldelning av frekvenser, och där kommer vi att kräva att det byggs täckning i områden där det inte fungerar att ringa eller använda internet med tillräcklig kapacitet, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Vi använder mobilen till allt mer

Närmare 90 procent av svenskarna har en smart telefon. I princip alla dessa använder telefonen till att ringa. Men allt fler använder telefonen till andra sorters tjänster. Till exempel ökar andelen som använder internet med mobilen stadigt – 85 procent har gjort det under senaste halvåret mot 74 procent år 2013. Användning av tjänster såsom sociala medier, e-postande, titta på film och lyssna på musik via mobilen har också ökat med minst 10 procentenheter.

Av de som rest utomlands under det senaste året har majoriteten ringt med mobilen samt skickat sms. Allt fler använder internet via mobilnät och trådlösa nätverk under utlandsvistelsen. 

Tv-tittande över internet ökar

De som enbart tittar på strömmade tjänster via internet, så som Netflix och SVT Play, ökar från 4 procent år 2013 till 10 procent i år. En majoritet (55 procent) tittar både på traditionell tablålagd tv och strömmade tjänster. 

Ökad efterfrågan på snabbt bredband

Årets undersökning visar att drygt 94 procent av de svarande använder internet hemma. Ökningen är störst bland äldre: 71 procent av 61-75-åringarna använder internet i stort sett varje dag.

Mer än 30 procent anger att de har fiber som huvudsaklig internetanslutning vilket innebär att fiber är det vanligaste alternativet. Anledningen till att allt fler väljer fiber är att man inte vill ha begränsning i datamängder eller fart. 

Om rapporten

PTS rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet 2015 beskriver hur svenskarna använder fast telefoni, mobiltelefoni och internet. PTS har frågat 4000 personer i åldrarna 16 till 75 år. Syftet med undersökningen är att ge PTS bättre kunskap om hur konsumenterna ser på telefoni- och internettjänster. Första undersökningen kom 2002.

Läs undersökningen:

http://pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2015/Svenskarnas-anvandning-av-telefoni-och-internet-PTS-individundersokning-2015---PTS-ER-201529-/

Mer statistik finns på PTS statistikportal: http://statistik.pts.se/start/

För mer information:
Andreas Wigren, tfn: 073-644  5696
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är väldigt positivt att allt fler är nöjda med täckningen i mobilnäten – men det behövs ytterligare förbättringar, inte minst bättre mobilt bredband på landsbygden. PTS arbetar just nu med att utforma täckningskravet för nästa tilldelning av frekvenser, och där kommer vi att kräva att det byggs täckning i områden där det inte fungerar att ringa eller använda internet med tillräcklig kapacitet.
Göran Marby, generaldirektör Post- och telestyrelsen