Åtta vinnare i den åttonde innovationstävlingen ”Från studier till arbete”

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett åtta vinnare i den åttonde tävlingen Innovation för alla där temat var ”Från studier till arbete”. Vinnarna ska skapa it-lösningar som kan bidra till att fler människor får bättre möjligheter att utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden, oavsett funktionsförmåga.

De åtta vinnarna tilldelas mellan 500 000 och 1,7 miljoner kronor, totalt ca 10 miljoner kronor. Arbetet med projekten påbörjas direkt och kommer att finansieras av PTS i som längst 18 månader.

- Vår ambition och förhoppning är att de projekt vi finansierar kan bidra till att minska hindren och öka möjligheterna så att fler kan ta del av arbetsmarknaden på lika villkor, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Till tävlingen ”Från studier till arbete” kom det in 24 bidrag, varav åtta får finansiering från PTS. Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS med denna tävling genomfört åtta tävlingar och finansierat 76 projekt för totalt 100 miljoner kronor.

AB Transistor Sweden – Stockholm   
Kommunikationssystem för hörselskadade med hjälp av mobiltelefoner.

Daimonic creations AB – Stockholm    
Snailday en tjänst för att hjälpa människor med Asperger syndrom eller autism att klara av studier, arbete och vardag.

Bräcke Diakoni – Göteborg    
Jobbpuzzlet – utbildningsplattform för arbetssökande unga vuxna med funktionsnedsättning samt arbetsgivare.

Comai AB – Visby   
Smartphone/surfplattebaserat arbetshjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Gleerups Utbildning AB – Malmö 
Arbetsplatsförlagt lärande i nära samspel med skolan: Verktyg för ökade möjligheter för alla gymnasieelever och komvuxelever att nå inträde på arbetsmarknaden.

Invigos AB – Stockholm    
Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande: Utveckling av digitala skrivverktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på yrkesförberedande gymnasieprogram.

Myra Industriell Design AB – Stockholm      
Bättre tillgänglighet i färdtjänsten för personer med afasi, nedsatt läs-/skriv-/talförmåga.

Polar Print - Luleå      
Reskompis för personer med nedsatt syn.

Rätt IT-lösningar underlättar steget från skola till arbete

I denna tävling efterfrågade PTS lösningar som gör arbetsplatser mer tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga, inklusive förslag som kan ge stöd till arbetsgivare för ökad kunskap kring olika gruppers behov och för ett bättre bemötande i rekryteringsprocesser.

PTS sökte även lösningar som kan ge stöd i studiearbetet både i gymnasiet och i vidare studier vid högskola och universitet så unga med funktionsnedsättning får samma möjlighet till utbildning som sina jämnåriga kamrater.

Dessutom innefattade tävlingen även förslag som gör att kollektivtrafiken mer tillgänglig, tydlig och enkel för att på så sätt öka förutsättningarna för att alla ska kunna ta sig till och från skola och arbete.

Mer information om de vinnande projekten.

Så gick tävlingen till

Tävlingen ”Från studier till arbete” startade i november 2013. Av de 24 inkomna ansökningarna valde PTS ut ett antal som fick göra en förstudie, med syftet att säkra att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat.

I utvärderingsarbetet har PTS använt sig av ett expertråd, med representanter för användargrupperna och personer med teknik- och branschkunskaper, som har deltagit i bedömningen av ansökningarna.

När alla ansökningar har utvärderats tas beslut om vilka som utses till vinnare och får finansiering. Det beslutet skedde 20 maj 2014 för tävlingen ”Från studier till arbete”. PTS kommer att följa varje projekt genom att granska och godkänna den etapprapportering som de sökande företagen är skyldig att lämna in.

Prisutdelning för vinnarna på PTS Innovationsdag 27 maj 2014

Samtliga vinnare i både innovationstävlingen Från studier till arbete och den tidigare Leka, lära, leva får diplom på PTS Innovationsdag som arrangeras 27 maj 2014. Då samlas vinnare, utställare och övriga deltagare från privat och offentlig sektor med intresse för tillgänglighetsfrågor och innovation i Pelarsalen på Norra Latin/City Conference Center i Stockholm. Några få platser finns kvar och kan bokas kostnadsfritt genom att mejla till charlotte.aleman@pts.se.
Läs mer på www.pts.se/innovationsdag

31 projekt har hittills avslutats

Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS med denna tävling genomfört åtta tävlingar och finansierat 76 projekt för totalt 100 miljoner kronor. Av dessa projekt har hittills 31 projekt avslutats.

För mer information:
Web: www.pts.se/innovation
E-post: innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel. 08-678 55 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår ambition och förhoppning är att de projekt vi finansierar kan bidra till att minska hindren och öka möjligheterna så att fler kan ta del av arbetsmarknaden på lika villkor.
Göran Marby