Datatrafik i mobiler fortsätter öka

Mängden mobildata fortsätter att öka kraftigt. Ett privatabonnemang använder i genomsnitt nära 4 Gbyte data per månad. Det visar Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad första halvåret 2016.

Datatrafiken i mobilnätet fortsätter att öka. Mängden överförd data ökade till 295 000 Terabyte under första halvåret 2016. Det är en ökning med 31 %. Även tidigare år har ökningen legat på över 30 %.

- Konsumenterna fortsätter använda mer och mer data i sina mobiler. Det innebär att förväntningarna på mobilnätens täckning och kapacitet fortsätter öka vilket i förlängningen pekar på ett behov av mer tillgängligt radiospektrum som kan ge fortsatt utbyggnad av näten, säger Catarina Wretman, tf. generaldirektör för PTS.

Rapporten, som är baserad på statistik som PTS samlat in från operatörer, visar att den genomsnittliga konsumtionen i privata mobiltelefonabonnemang var nära 4 Gbyte per månad. Det är den mobila datatrafiken som används via mobiltelefoner (mobila samtals- och datatjänster) som ökar mest (50 %). För första gången står den mobila datatrafiken som används via mobiltelefoner för mer data än abonnemangen på mobilt bredband som friståendetjänst via routrar eller donglar.

Andra förändringar på mobilområdet

  • Abonnemang som använt 4G fortsätter öka och är nu två tredjedelar av den totala trafiken.
  • Antalet skickade SMS ökar igen efter att ha minskat i några år.
  • Mobilintäkterna ökar med 2 %, som tidigare, de uppgår nu till 14,9 miljarder kronor.

Bredbandsabonnemang med höga hastigheter fortsätter att ökar

Bredbandsabonnemang med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer fortsätter att öka. Det finns 1,7 miljoner abonnemang med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer vilket är hälften av alla fasta bredbandsabonnemang. Drygt hälften av alla abonnemang på fast bredband är fiber. De senaste åren är det fiber som stått för den största tillväxten av abonnemang på fast bredband.

Andra utvecklingar

  • IPTV via fiber är nu största digitala tv-plattformen. Abonnemang via marknätet har minskat med 8 procent vilket är mer än tidigare år.
  • Fast telefoni fortsätter att minska. Nu har även antalet ip-telefoniabonnemang börjat plana ut.

Läs mer i rapporten

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker på avdelningen för samhällsfrågor, tfn: 073-644 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om Svensk telekommarknad
Svensk telekommarknad beskriver utvecklingen inom områdena fasta och mobila samtalstjänster samt tv- och internettjänster. PTS sammanställer den både hel- och halvårsvis.

Svensk telekommarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

Konsumenterna fortsätter använda mer och mer data i sina mobiler. Det innebär att förväntningarna på mobilnätens täckning och kapacitet fortsätter öka vilket i förlängningen pekar på ett behov av mer tillgängligt radiospektrum som kan ge fortsatt utbyggnad av näten.
Catarina Wretman, tf. generaldirektör för PTS