Delta i PTS innovationstävling Leka, lära, leva

Missa inte vårens innovationstävling ”Leka, lära, leva – it för barn och unga med funktionsnedsättning” som startar 6 maj. PTS söker denna gång lösningar som ger målgruppen bättre möjligheter till en utvecklande skolgång och en aktiv fritid. Ansök senast 17 juni.

Den digitala teknikutvecklingen innebär stora möjligheter för barn och unga att ta till sig kunskap och möta nya vänner som delar samma intressen. Allt fler förskolor och skolor använder exempelvis surfplattor i verksamheten som komplement till böcker, papper och pennor.

Om barn och unga som har en funktionsnedsättning inte får rätt stöd kan den här utvecklingen innebära att de hamnar i ett digitalt utanförskap. Får målgruppen däremot tillgång till rätt program och tjänster kan hinder undvikas och de kan delta på lika villkor som andra.

− Vår förhoppning är att vi ska få många intressanta förslag på it-lösningar som kan bidra till en mer utvecklande skolgång och meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning. Vi välkomnar också förslag som kan stärka målgruppens trygghet på internet, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Rätt it-lösningar kan påverka skolresultatet

Det finns ingen absolut statistik för hur stor andel av barn och unga som har en funktionsnedsättning. Siffror från Funka Nu visar att det rör sig om nästan 8 procent i åldersgruppen 0-16 år. Bland ungdomar i åldrarna 16-25 år uppger 15,9 procent att de har någon funktionsnedsättning enligt Skolstyrelsens ungdomsenkät 2012.

Flera studier som PTS tagit del av pekar på att en hög tillgänglighet och aktiv it-användning påverkar elevers skolresultat på ett positivt sätt. Genom att barn tidigt får möjlighet att använda it vid leksituationer grundläggs både en digital vana och motivation till fortsatt lärande i skolan.

Uppmuntra till rörelse

I denna tävling söker PTS it-lösningar för barn och unga med funktionsnedsättning, upp till 25 år, som gör att de bättre kan tillgodogöra sig utbildning, delta i sociala sammanhang, ha en aktiv fritid samt förbereda sig för arbetslivet. PTS söker även förslag som bidrar till en ökad trygghet på internet. Dessutom välkomnas också lösningar som uppmuntrar till rörelse för målgruppen som kan ha svårt att delta i fysiska aktiviteter.

I rapporten Fokus 12 beskriver Ungdomsstyrelsen levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning inom områdena utbildning, arbete, hälsa, inflytande, kultur, fritid och föreningsliv.

E-hälsa är inte en del av denna tävling.

Ansök senast 17 juni

Tävlingen startar den 6 maj 2013 och ansökan ska vara inne senast den 17 juni.
När tiden har löpt ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och välja vilka projekt som får finansiering från myndigheten.

Mer information om temat och ansökningshandlingar.

Precis som i de tidigare tävlingarna inom Innovation för alla efterlyser PTS särskilt förslag på it-lösningar som kan användas av så många som möjligt – oavsett funktionsförmåga.

Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört fem tävlingar och finansierat 47 projekt för totalt 65 miljoner kronor.

För mer information:

E-post: innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel. 08-678 55 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår förhoppning är att vi ska få många intressanta förslag på it-lösningar som kan bidra till en mer utvecklande skolgång och meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning. Vi välkomnar också förslag som kan stärka målgruppens trygghet på internet.
PTS generaldirektör Göran Marby