Direktsändning om vad som görs för äldre som blivit mer isolerade under coronapandemin

Report this content

Statssekreterare Sebastian de Toro, SKR, IT- och telekomföretagen, PRO och SPF Seniorerna medverkar i direktsänd tematräff 27 januari. Det är den andra tematräffen som arrangeras inom uppdraget Bryt isoleringen och den här gången är temat ”Besluten – från idé till handling”.

Post- och telestyrelsen (PTS) ska med anledning av coronapandemin genomföra extra insatser som underlättar för äldre att använda sig av digitala tjänster för kommunikation och vardagsärenden, enligt ett särskilt regeringsuppdrag. En av dessa insatser är att arrangera nätverksträffar för de aktörer som vill vara med och bidra med lösningar.

I samband med nätverkets digitala träffar arrangeras ett kostnadsfritt direktsänt temaseminarium med gäster som delar med sig av kunskap och erfarenheter. Webbsändningen är öppen för vem som helst att följa, direkt eller i efterhand. De tre temaseminarierna har tre olika teman; Behoven, Besluten och Byggandet.

Regeringen, näringslivet, kommun- och vårdföreträdare och pensionärsföreningar i programmet

Den 27 januari direktsänds det andra temaseminariet av tre och rubriken är ”Besluten – från idé till handling”. Fokus är att få fram exempel på vad som faktiskt görs för att minska äldres utmaningar på grund av coronapandemin – och svar på vad som mer behövs.

Programmet består av gästerna:

  • Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
  • Carola Gunnarsson, förste vice ordförande på Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT- och telekomföretagen
  • Marie Näslund, samhällspolitisk chef på PRO
  • Berndt Eriksson, styrelseledamot på SPF Seniorerna
     

Moderator för sändningen är Joakim Jardenberg, internetpionjär som tidigare bland annat varit expertrådgivare till statsminister Fredrik Reinfeldt och internetchef på Helsingborgs stad.

Följ direktsändningen 27 januari kl. 9.00

Den öppna livesändningen sker mellan kl. 9.00-9.45 och kommer att direkttextas och teckenspråkstolkas. Syntolkning sker direkt under programmet genom att informationsgrafik och eventuella visuella inslag läses upp av moderatorn eller gästerna. Ingen föranmälan behövs.

Länk till livesändningen publiceras strax innan nätverksträffen på pts.se/brytisoleringen

Digitalhjälpen är en annan större insats som görs för äldre i digitalt utanförskap

Inom ramen för PTS regeringsuppdrag har Digitalhjälpen nyligen lanserats. Det är en större satsning som dels består av webbplats med information, stöd och tips men även konkreta och enkla vägledningar till att komma igång med videosamtal eller handla mat och läkemedel på internet. Nästa steg är att sprida information i kanaler som inte är digitala och genom samarbeten att nå ut och motivera äldre att prova digitala tjänster.

Mer information

Informationssida om uppdraget: pts.se/brytisoleringen
Kontaktmejl för uppdraget: brytisoleringen@pts.se
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på pts.se/prenumerera.

Taggar: