Efterfrågan på fiber fortsatt hög

Antalet abonnemang på snabbt bredband fortsätter att öka, liksom efterfrågan på tjänster som nås via nätet såsom iptv och ip–telefoni. Det visar Post- och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad för första halvåret 2015.

Antalet abonnemang på snabbt bredband (hastigheter på 100Mbit/s eller mer) ökade med 29 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 1,3 miljoner.

Rapporten, som är baserad på statistik som PTS samlar in från operatörer, visar även att antalet fiberabonnemang under första halvåret har ökat med 18 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 1,5 miljoner. Det kan jämföras med xDSL som fortsätter att minska, och som nu uppgår till knappa 1,2 miljoner abonnemang. Fiber befäster därmed sin ställning som den vanligaste bredbandstekniken.

Tjänster som nås via internet fortsätter att öka – ip-tv och ip-telefoni ökar med 15 respektive 8 procent.

- Vi kan i rapporten se att allt fler svenskar vill ha snabbt bredband, både fast och mobilt. Anledningen är en växande efterfrågan på tjänster som nås via internet, främst filmtittande. Det bådar gott inför den fortsatta utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Svenskar använder mer mobildata

Mängden data vi skickar via mobilnäten fortsätter att öka. Det genomsnittliga abonnemanget för smarta mobiler konsumerade 2,4 Gbyte per månad, vilket är en ökning med 58 procent. Detta beror på att vi använder allt fler tjänster via internet.

Intäkterna ökar

Intäkterna från mobila samtals- och datatjänster steg med 4 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 15,2 miljarder kronor. Ökningen beror framförallt på växande intäkter från mobil datatrafik. En stor del av intäkterna kommer från fasta avgifter vilket beror på allt fler abonnemang har ett fast pris där samtal, sms och en viss mängd data ingår.

Andra utvecklingar

Rapporten visar även

  • Att antalet fasta abonnemang över traditionell telefoni har minskat med 14 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 1,4 miljoner
  • Antalet sms från mobiltefoner ökar med 1 procent efter att ha minskat under flera år. Det är sms via företagsabonnemang som ökar.
  • Att vart femte bredbandsabonnemang är en gruppanslutning, dvs. ett internetabonnemang där operatörer tecknat avtal med t.ex. hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Läs mer i rapporten.

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker på avdelningen för samhällsfrågor, tfn: 073-644 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om Svensk telemarknad

Svensk telemarknad beskriver utvecklingen inom områdena fasta och mobila samtalstjänster samt tv- och internettjänster. PTS sammanställer den både hel- och halvårsvis.

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

- Vi kan i rapporten se att allt fler svenskar vill ha snabbt bredband, både fast och mobilt. Anledningen är en växande efterfrågan på tjänster som nås via internet, främst filmtittande. Det bådar gott inför den fortsatta utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige.
Göran Marby, generaldirektör PTS