Fiber nu vanligaste formen av fast bredband

Antalet abonnemang via fiber har ökat kraftigt och är nu den vanligaste formen av fast bredband. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telemarknad första halvåret 2014.

Tidigare var xDSL, det vill säga bredband över det traditionella telefoninätet, den dominerande formen av fast bredbandsuppkoppling. Nu har alltså fiber gått om.

- Det är glädjande att se att konsumenternas efterfrågan på fiber ökar snabbt, och att investeringarna i moderna bredbandsnät fortsätter. Såväl efterfrågan som investeringarna gör Sverige till ett föredöme för många länder inom EU, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Fortsatt hög efterfrågan på snabbt bredband

Bredbandsabonnemang med höga hastigheter fortsätter att öka. Den sista juni 2014 fanns det 1,1 miljoner abonnemang på 100Mbit/s eller mer nedströms (det vill säga hastigheten på det du laddar ner från internet) respektive 634 000 abonnemang på 100 Mbit/s eller mer uppströms (det vill säga det du laddar upp).

Intäkterna ökar

Jämfört med första halvåret 2014 har intäkterna på slutkundsmarknaden för mobila samtals- och datatjänster ökat med 4 procent.  Totala intäkterna uppgår till 14,6 miljarder kronor. Andelen som kommer från mobila datatjänster ökar och står nu för 33 procent av intäkterna.

Fasta och mobila telefonabonnemang minskar

Abonnemang på fast telefoni fortsätter att minska. Under det senaste halvåret har de minskat med 3 procent.

Antalet abonnemang på mobila samtals- och datatjänster har sedan slutet av 2013 minskat med 1 procent. Anledningen är en kraftig minskning av abonnemang på enbart samtalstjänster. Övriga abonnemang fortsätter däremot att öka.

Läs mer i rapporten. 

Om Svensk telemarknad

Svensk telemarknad beskriver utvecklingen inom områdena fasta och mobila samtalstjänster samt tv- och internettjänster. PTS sammanställer den både hel- och halvårsvis. Helårsrapporten tar även upp området datakommunikation.

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

För mer information:
Andreas Wigren, marknadsanalytiker på konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 073-644 56 96
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

- Det är glädjande att se att konsumenternas efterfrågan på fiber ökar snabbt, och att investeringarna i moderna bredbandsnät fortsätter. Såväl efterfrågan som investeringarna gör Sverige till ett föredöme för många länder inom EU.
Göran Marby, generaldirektör PTS