Fjorton vinnare i PTS tolfte innovationstävling

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett fjorton vinnare i den tolfte omgången av PTS innovationstävling. Temat var ”Aktiv fritid” och de vinnande projekten får dela på 20,6 miljoner kronor i finansiering.

I sin tolfte innovationstävling efterfrågade PTS projekt som med hjälp av informations- och kommunikationsteknik ökar möjligheterna till en mer aktiv och meningsfull fritid för alla. Syftet är att göra det lättare och roligare att utöva olika fritidsaktiviteter. Detta gäller såväl fysiska som sociala och mentala aktiviteter. De vinnande projekten kommer att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med funktionsnedsättning.

- Att ha tillgång till varierade fritidsaktiviteter är något som alla borde ha rätt till. På grund av ett glapp mellan behov och utbud så har inte alla samma valmöjligheter idag. Många aktiviteter kan till exempel inte tillgodose behoven som personer med funktionsnedsättning har ännu. Därför är vi glada över de projekt som vi utsett som vinnare i PTS senaste innovationstävling som alla har potential att utöka möjligheterna till en mer varierad fritid för fler, säger PTS ställföreträdande generaldirektör Catarina Wretman. 

14 vinnare från hela landet

Till den tolfte innovationstävlingen med temat ”Aktiv fritid” inkom det 46 bidrag. De fjorton som klarade sig hela vägen till finansiering från PTS är:

Kungliga Operan, Stockholm
Operan för alla

Trilo Interactive, Trollhättan
Digital tipspromenad

Läs och Lär McShane Education, Tygelsjö
MiniBladet – ett nyhetsmaterialför alla barn

Hi-Story, Karlskrona
Skåneleden tillgänglig för alla

Passalen, Västra Frölunda
Göra.nu

Future position X, Gävle
Landräddningen – för trygg fritid

Haja applikation, Mariefred
DIT-i-TID

Pixondu, Jönköping
Undertexter till alla

Outdoormap, Stockholm
En mer tillgänglig natur – vidareutveckling av Naturkartan

Got Event, Göteborg
Tillgänglig Got Event APP

Pariception, Karlskoga
VibroBraille – hjälpmedel för att underlätta distanskommunikation för personer med synskada

GöteborgsOperan, Göteborg
GOdis

Språkbussen, Västra Frölunda
Plan & Do

Exponential, Stockholm
Lifecensr – information som aktiverar

124 vinnare på sex år

PTS har i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet och användbarhet inom elektronisk kommunikation och post. Ett sätt vi gör detta på är genom att arrangera innovationstävlingar två gånger per år. PTS har sedan starten 2010 genomfört tolv tävlingar och finansierat 124 projekt med totalt 161 miljoner kronor. Utöver själva vinstfinansieringen erbjuds även vinnarna stöd i affärsmodellering och lansering.

Noggrann urvalsprocess med expertråd

Tävlingen börjar med en utlysning och därefter har ansökande sex veckor på sig att skicka in sitt bidrag. PTS gör sedan ett första urval enligt vissa kriterier, till exempel hur ansökan förhåller sig till temat och konceptet Design för alla. De som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare. De ansökningar som valts ut får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutas vilka projekt som får finansiering och möjlighet att förbättra vardagen för många.

Prisutdelning för vinnarna på PTS Innovationsdag 1 juni 2016

Samtliga vinnare får diplom på PTS Innovationsdag som arrangeras 1 juni 2016. Då samlas över 100 deltagare från privat och offentlig sektor med intresse för tillgänglighetsfrågor och innovation på Norra Latin/City Conference Center i Stockholm. Deltagandet är kostnadsfritt och intresseanmälan kan göras redan nu genom att mejla till innovationsdag@pts.se eller via www.pts.se/innovationsdag.

För mer information om innovationstävlingen:

Web: www.pts.se/innovation

e-post: innovation@pts.se

PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

PTS presstjänst, tel: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

Att ha tillgång till varierade fritidsaktiviteter är något som alla borde ha rätt till. På grund av ett glapp mellan behov och utbud så har inte alla samma valmöjligheter idag. Många aktiviteter kan till exempel inte tillgodose behoven som personer med funktionsnedsättning har ännu. Därför är vi glada över de projekt som vi utsett som vinnare i PTS senaste innovationstävling som alla har potential att utöka möjligheterna till en mer varierad fritid för fler.
Catarina Wretman, PTS ställföreträdande generaldirektör