Här är vinnarna i PTS elfte innovationstävling

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett tre vinnare i den elfte omgången av PTS innovationstävling. Temat var ”Smartare e-handel” och de vinnande projekten får dela på drygt 4 miljoner kronor i finansiering.

I sin elfte innovationstävling efterfrågade PTS it-lösningar som förbättrar möjligheten och upplevelsen av att handla på internet. Det var även öppet för att ansöka med tjänster och varor som inte redan finns och erbjuds i dag. Syftet är att utveckla e-handeln och göra det lättare för alla att använda internet och e-tjänster för att handla. De vinnande projekten kommer att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med funktionsnedsättning.

- Att köpa och sälja saker via internet är en stor marknad idag. Utbudet är enormt och konkurrensen hög. Vi är glada över att kunna vara med och påverka så fler kan få tillgång till möjligheten att handla via internet, till exempel tack vare våra vinnare i den här tävlingen. De e-handelsaktörer som väljer att använda lösningar och teknik som gör dem mer tillgängliga för alla kommer att klara sig bättre i konkurrensen, säger PTS generaldirektör Göran Marby. 

Tre vinnare som kan förbättra e-handeln

Till den elfte innovationstävlingen med temat ”Smartare e-handel” inkom det tio bidrag. De tre som klarade sig hela vägen till finansiering från PTS är:

Joakim Green Holding, Tenhult, Jönköping

Distanspresentation av webbaserade offerter. Syftet med projektet är att fler ska kunna ta del av ett större utbud av produkter och tjänster utan att behöva förflytta sig – oavsett om det är i hemmet ute på landsbygden eller på ett kontor i city. Projektet ska göra det möjligt för individer med eller utan funktionsnedsättning att köpa produkter och/eller tjänster på distans med hjälp av webbaserade offerter med hjälp av internethabilitering?”

Weavler, Stockholm

Tillgänglig marknadsplats för kreatörer och deras kunder. Marknadsplatsen ska vara anpassad för användare med låg datorvana samt funktionsnedsättningar inom syn, motorik, kognition samt läs- och skrivsvårigheter. Det kommer även att finnas en användaranpassad supportfunktion.

Mondido Payments, Stockholm

Betalning för alla. Syftet med projektet är att ta fram betalflöden för e-handel som är optimerade för olika plattformar, språk, demografi och specialbehov utifrån funktionshinder. Detta ska på så sätt förbättra köpupplevelsen och göra Betalning för alla möjligt.

Projektet ska identifiera och lösa problem som orsakar bortfall i betalprocessen inom e-handel med Design för alla som utgångspunkt. Detta kommer att göras genom att, till skillnad från

befintliga lösningar på marknaden som erbjuder samma betalflöde för alla kunder, göra det möjligt att slussa kunden till det betalflöde som är optimerat utifrån ett specifikt behov.

108 vinnare på fem år

PTS har i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet och användbarhet inom elektronisk kommunikation och post. Ett sätt vi gör detta på är genom att arrangera innovationstävlingar två gånger per år. PTS har sedan starten 2010 genomfört elva tävlingar och finansierat 108 projekt med totalt 130 miljoner kronor. Utöver själva vinstfinansieringen erbjuds även vinnarna stöd i affärsmodellering och lansering.

Noggrann urvalsprocess med expertråd

Tävlingen börjar med en utlysning och därefter har ansökande sex veckor på sig att skicka in sitt bidrag. PTS gör sedan ett första urval enligt vissa kriterier, till exempel hur ansökan förhåller sig till temat och konceptet Design för alla. De som går vidare får presentera sitt projekt för PTS och ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare. De ansökningar som valts ut får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutas vilka projekt som får finansiering och möjlighet att förbättra vardagen för många.

Prisutdelning för vinnarna på PTS Innovationsdag 1 juni 2016

Samtliga vinnare får diplom på PTS Innovationsdag som arrangeras 1 juni 2016. Då samlas över 100 deltagare från privat och offentlig sektor med intresse för tillgänglighetsfrågor och innovation på Norra Latin/City Conference Center i Stockholm. Deltagandet är kostnadsfritt och intresseanmälan kan göras redan nu genom att mejla till innovationsdag@pts.se eller via www.pts.se/innovationsdag.

För mer information om innovationstävlingen:

Web: www.pts.se/innovation

e-post: innovation@pts.se

PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

PTS presstjänst, tel: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Att köpa och sälja saker via internet är en stor marknad idag. Utbudet är enormt och konkurrensen hög. Vi är glada över att kunna vara med och påverka så fler kan få tillgång till möjligheten att handla via internet, till exempel tack vare våra vinnare i den här tävlingen. De e-handelsaktörer som väljer att använda lösningar och teknik som gör dem mer tillgängliga för alla kommer att klara sig bättre i konkurrensen.
Göran Marby, generaldirektör Post- och telestyrelsen