I dag startar auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

Report this content

I dag startar auktionerna av tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Genom tilldelningen vill PTS stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster och skapa en plattform för den kommande 5G-utbyggnaden.

Den första auktionen som gäller 3,5 GHz-bandet startar i dag och följs när den är klar av auktionen i 2,3 GHz-bandet. Fyra budgivare har godkänts för att delta i auktionerna, som beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar, men kan ta längre tid.

Fakta om tilldelningen

3,5 GHz-bandet omfattar totalt 320 MHz (maximalt 15 nationella tillstånd), medan 2,3 GHz-bandet omfattar 80 MHz (maximalt 8 nationella tillstånd).

Auktionsformen är en så kallad klockauktion, en auktion i flera budrundor som genomförs över internet.

PTS håller två auktioner, där 3,5 GHz-bandet tilldelas först. Om maximalt tre aktörer lägger bud i 3,5 GHz-auktionen kommer 2,3 GHz-auktionen att genomföras som en renodlad auktion. Om fler än tre aktörer deltar i 3,5 GHz-auktionen och minst en av dessa lägger bud på minst 80 MHz utan att vinna tillstånd kommer dessa ytterligare aktörer att ha möjlighet att förvärva samtliga 80 MHz i 2,3 GHz-bandet.

Lägsta bud i tilldelningen är 1,5 miljarder för 3,5 GHz-bandet (100 miljoner per tillstånd om 20 MHz) och 160 miljoner (20 miljoner per tillstånd om 10 MHz) för 2,3 GHz-bandet. Om 2,3 GHz-bandet tilldelas utan konkurrens är lägsta budet 400 miljoner för detta band.

Följ utvecklingen i auktionerna

Efter varje avslutad auktionsdag, under huvuddelen av auktionen för respektive frekvensband, kommer information om totalt antal genomförda budrundor, budnivån (klockpris) i den senaste budrundan och den sammanlagda efterfrågan publiceras på pts.se/3500mhz.

Mer information

Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28

PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om frekvensbanden

Tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden skapar förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster i Sverige och för utveckling av sakernas internet i Sverige. Tilldelningen förväntas vara central för den svenska 5G-utvecklingen. Läs mer om tilldelningen på pts.se/3500mhz.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på pts.se/prenumerera.