IP-telefoni nu vanligare än traditionell fast telefoni

Ip-telefoni har ökat med 7 procent och har nu gått om traditionell fast telefoni, i antal abonnemang. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2015, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

Ip-telefoni, eller telefoniabonnemang via bredbandsanslutningen, är nu vanligare än fast telefoni över kopparnätet (PSTN). Jämfört med 2014 har antalet ip-abonnemang ökat med 7 procent medan den traditionella telefonin fortsätter att minska.

- Ip-baserade tekniker är nu vanligast både för telefoni- och bredbandstjänster, och användningen av tjänsterna fortsätter öka. Det är en positiv utveckling där stark efterfrågan och fortsatta investeringar går hand i hand, säger Catarina Wretman, tf. generaldirektör för PTS.

Svenskarna använder mobildata allt mer

Den mängd data som svenskar använder utomlands har ökat explosionsartat. Mellan 2014 och 2015 ökade mängden med 75 procent. Även i de svenska mobilnäten märks en ökad användning av data – under 2015 överfördes 471 000 Tbyte data vilket är en ökning med 29 procent sedan året före.

Antal mobila samtalsminuter ökar med 11 procent, vilket är en högre tillväxttakt än föregående år. Från att ha sjunkit stadigt under de senaste åren har SMS:andet planat ut. Detta beror bland annat på det ökade antalet fastprisabonnemang med fria samtal och sms.

Av de 14,8 miljoner mobilabonnemang som fanns i slutet av 2015 har 6,2 miljoner använt 4G-tjänster, vilket är en ökning med 53 procent.

Fiber ökar allt mer

Under 2015 ökade antalet fiberabonnemang med 19 procent. Det är en relativt kraftig ökning - mellan 2013 och 2014 ökade dessa abonnemang med 17 procent. Fiber blev under 2014 den vanligaste formen av accessteknik. Denna placering har befästs i och med den fortsatt kraftiga ökningen under 2015.

Mobilintäkter ökar

De totala intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation uppgick till 52 miljarder kronor. Siffran är oförändrad jämfört med 2014.

Intäkterna från mobila samtals- och datatjänster ökade med 2 procent. Även intäkterna från fasta bredbandsabonnemangökade med 10 procent till 10,4 miljarder medan intäkterna från fast telefoni fortsatte att minska med 16 procent.

Ta del av hela rapporten här.

Ta del av sammanfattningen här.

Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad – tidigare Svensk telemarknad - är PTS årliga rapport som beskriver utvecklingen inom områdena fasta och mobila samtalstjänster samt datakommunikations-, tv- och internettjänster.

Rapporten finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker på avdelningen för samhällsfrågor, tfn: 073-644 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

Ip-baserade tekniker är nu vanligast både för telefoni- och bredbandstjänster, och användningen av tjänsterna fortsätter öka. Det är en positiv utveckling där stark efterfrågan och fortsatta investeringar går hand i hand.
Catarina Wretman, tf. generaldirektör för PTS