Minskade intäkter från mobilabonnemang

Report this content

För första gången på flera år viker operatörernas totala intäkter från mobilabonnemang. Samtidigt fortsätter datatrafiken i mobilnäten att öka. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för första halvåret 2019.

Intäkterna för mobilabonnemang minskade med två procent till den 30 juni 2019 jämfört med ett år tidigare. Skälet är att mobilabonnemangen med samtal men utan data fortsatt att minska samt att de rörliga intäkterna minskade med 18 procent.

Samtidigt ser PTS att operatörernas intäkter från elektroniska kommunikationstjänster och -nät i stort ökar, eftersom andra tjänster än de traditionella (som mobila telefonabonnemang, fast bredband och tv-tjänster) växer. Det handlar exempelvis om sakernas internet (IoT), röst- och meddelandetjänster och vissa innehållstjänster som levereras över internetanslutningen.

Detta är en förändring som pågår just nu och vår ambition är att i framtiden lägga mer fokus på att följa och undersöka de nya tjänsterna inom elektronisk kommunikation, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Ökande datatrafik i mobilnät

Den totala mängden datatrafik i mobilnäten ökade med 23 procent.

Mängden datatrafik från mobilt bredband (abonnemang med endast data) ökade med 35 procent efter att inte ha ökat alls under föregående period. Ett skäl till detta kan vara att allt fler erbjudanden på mobilt bredband omfattar obegränsad mängd data. Mängden data från abonnemang på samtal och data ökade med 16 procent.

En allt större andel, 41 procent, av mobilsamtalen ringdes vid halvårsskiftet via 4G-näten och i princip hela denna tillväxt har skett på två år.

Fortsatt tillväxt bland snabbaste bredbandsabonnemangen

Tre fjärdedelar (76 procent) av alla fasta bredbandsabonnemang har 100 Mbit/s eller mer, vilket var en ökning från 71 procent. Det fanns 3,0 miljoner abonnemang med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s vilket var en ökning med 10 procent. Antalet abonnemang på 1 Gbit/s eller mer i nedladdningshastighet har ökat med 27 procent och uppgick till 132 000 abonnemang den 30 juni 2019.

Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster.

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

Samtliga siffror i rapporten gäller för den 30 juni 2019.

Ta del av rapporten

Ta del av statistik

Mer information
Karin Fransén, marknadsanalytiker på analysavdelningen, 073-644 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på pts.se/prenumerera.

Taggar:

Citat

Vår ambition är att i framtiden lägga mer fokus på att följa och undersöka de nya tjänsterna inom elektronisk kommunikation.
Dan Sjöblom, generaldirektör