Myndigheter i otakt kring IPv6-införande

Många myndigheter har infört IPv6. Mycket arbete återstår dock innan regeringens mål, att samtliga myndigheter har infört IPv6, har uppfyllts. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit göra.

PTS har fått regeringens uppdrag att bevaka och påskynda myndigheternas införande av IPv6, det nya internetprotokollet som krävs för att tjänster ska fungera även när de gamla IPv4-adresserna tagit slut. Som en del i detta arbete har PTS låtit undersöka hur långt Sveriges myndigheter har kommit när det gäller införandet.

Undersökningen visar att nästan tre av tio myndigheter har infört IPv6 för någon del av sin externa kommunikation i dag. Dessutom planerar fyra av tio av de som inte har infört IPv6, att införa internetprotokollet under 2013.

– Det är glädjande att så många myndigheter väljer att införa IPv6 och därmed framtidssäkra sin datakommunikation. IPv6 är viktigt för att garantera fortsatt tillgänglighet mellan medborgare och myndigheter. Det kan till exempel handla om svenskar som bor i utlandet och som behöver ha kontakt med myndigheter i Sverige. IPv6 säkrar också att svenska myndigheter i fortsättningen kan kommunicera med olika aktörer i andra länder, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

En hel del arbete återstår

PTS undersökning visar också att även om många myndigheter är på väg att införa IPv6, så säger sex procent av myndigheterna att de har fattat beslut om att inte införa IPv6. Samtidigt är det också nästan tre av tio myndigheter som inte har diskuterat, eller tagit beslut i frågan om att införa IPv6.

Av de myndigheter som har sagt nej till IPv6 uppger nästan sex av tio att de har e-tjänster riktade till allmänheten.

– Regeringen har ställt som mål att alla myndigheter bör införa IPv6 under 2013. Jag hoppas att de myndigheter som ännu inte har den här frågan på sin agenda, börjar diskutera IPv6 och funderar kring ett införande.

– IPv6 behövs för att personer, som inte har en IPv4-adress, ska komma åt myndigheters webbplatser och kunna använda e-tjänster. Det finns en risk för att myndigheternas e-tjänster inte kommer att fungera för alla om man inte inför IPv6, säger Göran Marby.

Läs undersökningen.

Myndigheter bör ha infört IPv6 senast 2013

I den Digitala agendan skriver regeringen att alla myndigheter bör ha infört IPv6 senast år 2013. Som skäl anger regeringen bland annat att Sverige ska verka för ett tillgängligt, öppet och robust internet i Sverige och globalt. För att nå detta mål är införandet av IPv6 en viktig del.

Fyra tips till myndigheter som ännu inte infört IPv6

  • Om ni inte redan påbörjat införandet, inventera er it-miljö och se vilka förändringar som behöver göras. Det är bättre att börja tidigt och införa IPv6 gradvis än att vänta till sista minuten.
  • När ni köper ny utrustning, välj hårdvara (exempelvis, routrar, brandväggar och switchar), som klarar IPv6.
  • Ställ lika höga krav på prestanda och funktionalitet för den nya IPv6-utrustningen som för motsvarande IPv4-utrustning.
  • Om ni har upphandlat driften av myndighetens IT-tjänster av en extern leverantör, gå igenom avtalet. Avtalet kan omfatta IPv6 även om det inte står uttryckligen.

PTS har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning för organisationer som ska införa IPv6. Vägledningen finns på PTS webbplats.

Mer information
Erika Hersaeus, projektledare, tfn: 070-760 56 34
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om undersökningen

Undersökningen har utförts av Stelacon på uppdrag av PTS under perioden 17 november till den 6 december 2012. Totalt har 256 myndigheter tillfrågats om hur de arbetar med IPv6-införandet. Svarsfrekvensen är 77 procent bland myndigheterna. Undersökningsresultaten i sin helhet finns att hämta på PTS webbplats.

Undersökningen omfattade även kommunernas införande av IPv6. Även bland kommunerna varierar införandegraden mycket. Generellt sett har myndigheterna kommit längre i sitt införande.

Fakta om IPv6

Varje enhet som är uppkopplad till, eller som kommunicerar över, internet behöver en unik IP-adress. Det är nödvändigt för att information ska skickas från avsedd avsändare till avsedd mottagare.

Internets adresser håller på att ta slut. Snart kommer det inte att finnas fler adresser att dela ut av IPv4, som är den adresseringsstandard som används i dag. IPv6 är den senaste standarden för adressering på internet. Antalet IPv6-adresser är enormt mycket större än antalet IPv4-adresser. När IPv4-adresserna tar slut samtidigt som allt fler människor börjar använda internet, så kommer det finnas användare som bara har IPv6-adresser.

IPv4 och IPv6 kan inte kommunicera med varandra. Därför behöver organisationer ha stöd för båda standarderna för framförallt sina publika e-tjänster som webbplats, domännamnsserver, e-postserver och andra publika e-tjänster som myndigheten tillhandahåller till medborgare. Att införa IPv6 vid sidan av IPv4 är därför en förutsättning för en organisation att behålla och förbättra sin förmåga att kommunicera via internet.

Information om vilka myndigheter som infört IPv6 finns på PTS e-tjänst "Myndigheter med IPv6".

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Det är glädjande att så många myndigheter väljer att införa IPv6 och därmed framtidssäkra sin datakommunikation. IPv6 är viktigt för att garantera fortsatt tillgänglighet mellan medborgare och myndigheter. Det kan till exempel handla om svenskar som bor i utlandet och som behöver ha kontakt med myndigheter i Sverige. IPv6 säkrar också att svenska myndigheter i fortsättningen kan kommunicera med olika aktörer i andra länder.
Göran Marby, PTS generaldirektör