Nio vinnare i PTS tävling ”Begriplighet och interaktion”

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett nio vinnare, i tävlingen Innovation för alla, som ska utveckla it-lösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Projekten tilldelas en sammanlagd finansiering på drygt 10 miljoner kronor under två år.

PTS har beslutat vilka som ska få fortsatt finansiering i tävlingen "Begriplighet och interaktion – kommunikationslösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

− Det är roligt att återigen ge stöd till projekt som bidrar till att personer med funktionsnedsättningar kan använda it för att underlätta sin vardag. Vår förhoppning är att de lösningar som skapas ska göra det lättare för människor att planera, strukturera och organisera sin tillvaro, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

De nio vinnarna tilldelas mellan omkring 440 000 och 1,7 miljoner kronor. Arbetet med projekten påbörjas direkt och kommer att finansieras av PTS i som längst två år.

  • ALT AB
  • Centrum för lättläst
  • Doro AB
  • ESSIQ AB
  • Jonas Enebrand AB
  • KTH CSC
  • Synaptic AB
  • Wexcellcia bifirm
  • Strikersoft
  • Örebro kommun, stadsbyggnadskontoret

Läs mer om vinnarna här

Lösningar som ger ett ökat oberoende

PTS sökte i denna tävling projektförslag som kan öka den digitala delaktigheten för personer med någon typ av kognitiv nedsättning. De utvecklade lösningarna, som måste vara inom området elektronisk kommunikation, ska bidra till en större självständighet för målgruppen.

Begreppet kognition kommer från det latinska ordet "cognoscere", som betyder att lära. En kognitiv nedsättning kan yttra sig på många sätt. Man kan ha svårt att planera, minnesproblem, koncentrationssvårigheter eller brister i språkförståelsen.

Så gick tävlingen till

I maj 2012 gick utlysningen ut då PTS sökte innovativa, användbara och tillgängliga lösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Av de inkomna ansökningarna valde PTS ut ett antal som fick göra en förstudie, med syftet att säkra att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat.

I utvärderingsarbetet har PTS använt sig av ett expertråd, med representanter för användargrupperna och personer med teknik- och branschkunskaper, som har deltagit i bedömningen av ansökningarna.

PTS kommer att följa varje projekt genom att granska och godkänna den etapprapportering som de sökande företagen är skyldig att lämna in.

Tolv projekt har hittills avslutats

Minst en gång om året anordnar PTS en innovationstävling, som går under namnet "Innovation för alla". Genom tävlingen får universitet, högskolor, forskningsinstitut och företag möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling samt studier. Sedan starten av tävlingen 2010 har tolv projekt hittills avslutats. Läs mer om dem här.

Mer information:
Anna Boström, chef PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

− Det är roligt att återigen ge stöd till projekt som bidrar till att personer med funktionsnedsättningar kan använda it för att underlätta sin vardag. Vår förhoppning är att de lösningar som skapas ska göra det lättare för människor att planera, strukturera och organisera sin tillvaro, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.
Göran Marby, PTS generaldirektör