Nordiska och baltiska myndigheter vill att EU-kommissionen ställer krav på information om mobiltelefoners mottagningsprestanda

Generaldirektörerna på regleringsmyndigheterna i Norden och Baltikum har träffats i Lillesand, där den norska myndigheten ligger. Gruppen har diskuterat flertalet ämnen inklusive bredbandsutbyggnad, mobiltäckning och säkerhet. De åtta länderna vänder sig nu till kommissionen för att få till stånd en bättre möjlighet att jämföra mobilmottagares prestanda.

Generaldirektörerna för regleringsmyndigheterna i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige träffades i Lillesand, Norge den 21 och 22 maj. Gemensamma utmaningar och erfarenheter gällande reglering av samma aktörer men i olika länder diskuterades, och rapporter inom vissa områden presenterades.

Ökad transparens önskas

Generaldirektörerna adresserar gemensamt EU-kommissionen i ett viktigt ärende för konsumenter både i de nordiska och baltiska länderna och i resten av Europa: Erfarenheter från alla länderna är att smarta telefoner varierar stort vad gäller mottagaregenskaper. Den faktiska utrustningen eller mobiltelefonen har stor betydelse för hur kvalitén på mottagningen upplevs av användaren.

Antenner har också stor betydelse vid trådlös kommunikation, design av en smart telefon kan vara mycket komplex på grund av en mängd begränsningar, exempelvis utrymme. Mobiltäckningsegenskaperna kan variera stort mellan olika modeller och beror även på hur användaren håller telefonen när den används. Variationerna är inte tillfredsställande och det är komplicerat för konsumenten att skaffa sig information om prestandan innan ett inköp.

De nordiska och baltiska länderna tycker att det är avgörande med transparens och tydlighet för konsumenterna kring mobiltelefoners mottagningsegenskaper. Därför ber gruppen kommissionen om etablering av ett gemensamt märkningsförfarande för att öka transparensen, likt inom andra områden (ex. energiförbrukning).

Ett EU-gemensamt märkningsförfarande av mottagningsegenskaper hos mobiltelefoner skulle ge den nödvändiga transparens som alla konsumenter inom EU behöver och utgöra en parameter för konkurrens.

Regleringsmyndigheterna i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige vill därför att kommissionen vidtar nödvändiga åtgärder för att få till stånd ett EU-gemensamt märkningsförfarande av mottagaregenskaper hos mobiltelefoner för att skapa transparens för konsumenterna.

Göran Marby, generaldirektör PTS, kommenterar:
- Ett krav från EU på information om mobiltelefoners mottagaregenskaper skulle underlätta för konsumenter att kunna göra medvetna val av telefon utifrån deras behov.

För mer information:
Pia Högset, chef enheten för spektrumutveckling, tfn: 073-640 58 04
eller PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ett krav från EU på information om mobiltelefoners mottagaregenskaper skulle underlätta för konsumenter att kunna göra medvetna val av telefon utifrån deras behov.
Göran Marby, generaldirektör PTS