Nytt statligt stöd ökar chansen att nå bredbandsmålen

Report this content

Regeringens utökade bredbandsstöd för de närmaste åren tar oss en bit på vägen mot målet att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband år 2025. Det visar PTS uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi.

PTS ser en positiv utveckling i sin prognos över möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål till 2025, men bedömer fortfarande att det blir en utmaning att nå målet.

- Det utökade bredbandsstöd som regeringen föreslår är mycket välkommet. Jag hoppas på ett fortsatt starkt engagemang från alla såväl offentliga som kommersiella aktörer när vi tar oss an den fortsatta utbyggnaden. Coronapandemin har inneburit arbete och studier på distans för många och understrukit vårt beroende av en digital infrastruktur som når alla, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom.

Tre delmål för hushåll och företag till 2025

Regeringens bredbandsmål för 2025 har tre delmål som PTS följt upp. Såväl det första som andra delmålet har reviderats uppåt med en halv procentenhet jämfört med 2019 års uppföljning. Uppskrivningen av prognosen beror på att regeringen har föreslagit ytterligare 2,2 miljarder kronor i bredbandsstöd fram till 2025.  

  • Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. Enligt PTS prognoser kommer 97,5-98,5 procent att ha sådan tillgång år 2025.
  • Det andra delmålet innebär att ytterligare 1,9 procent (dvs 99,9 procent) bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s. PTS bedömer att 97,9-98,9 procent kommer att ha sådan tillgång 2025.
  • Det tredje delmålet är att samtliga hushåll och företag bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s, vilket PTS bedömer kommer att uppnås till 2025.

För samtliga delmål gäller att hushållet eller företaget antingen har en anslutning ända fram till byggnaden eller har bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet, till exempel vid tomtgräns. 

Mobiloperatörer inte ensamma om att kunna bidra till att uppfylla mål om mobila tjänster till 2023

PTS räknar med att 96 procent av de ytor där användare normalt befinner sig kommer att ha en mobiltäckning som ger stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. Störst hinder för måluppfyllelsen handlar om täckning för bilresenärer längs lågtrafikerade vägar, där analysen tar hänsyn till att fordonet dämpar signalen som användaren kan utnyttja. Här finns en möjlighet för såväl fordonstillverkare som bilister att vidta åtgärder. Det kan till exempel handla om antennlösningar som gör det möjligt att utnyttja den mobiltäckning som finns utanför fordonet. 

I PTS rapport finns prognoser för måluppfyllelse för samtliga av regeringens och EU:s mål på bredbandsområdet.

Ta del av rapporten och en sammanfattning av de viktigaste resultaten.

Mer information

Andreas Wigren, marknadsanalytiker, 073-644 56 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om rapporten

Rapporten Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi är en årlig rapport där PTS bedömer Sveriges möjligheter att uppfylla regeringens och EU:s bredbandsmål. Här finns målen i regeringens bredbandsstrategi samlade.  

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på pts.se/prenumerera.

Taggar:

Citat

Det utökade bredbandsstöd som regeringen föreslår är mycket välkommet. Jag hoppas på ett fortsatt starkt engagemang från alla såväl offentliga som kommersiella aktörer när vi tar oss an den fortsatta utbyggnaden. Coronapandemin har inneburit arbete och studier på distans för många och understrukit vårt beroende av en digital infrastruktur som når alla.
Dan Sjöblom, PTS generaldirektör