Ökad digital tillgänglighet för alla – nu är PTS nya innovationstävling utlyst

Nu har startskottet gått för Post- och telestyrelsens (PTS) nya innovationstävling med temat ”Nåbar för alla?”. Denna gång gäller det att ta fram nya tjänster eller förbättra befintliga, inom digital kommunikation för ökad tillgänglighet. Sista dag för ansökan är 13 juni 2014.

Digitaliseringens framfart förenklar för många men riskerar att sätta andra utanför samhället. Personer med funktionsnedsättning riskerar att bli mer beroende av andra personer för att använda vanliga tjänster eller kommunicera med myndigheter, organisationer och företag.

- Digitala kommunikationskanaler och tjänster ersätter allt mer tidigare sätt att få information och hjälp. Det gäller att få med alla på det nya tåget – oavsett vilken funktionsförmåga de har. Då behövs det fler och bättre lösningar som är tillgängliga för alla, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Många positiv till digitalisering

9 av 10 personer med funktionsnedsättning använder dator, smart telefon eller surfplatta och upplever samhällets digitalisering som positiv. Det visar en studie gjord av analysföretaget Stelacon på uppdrag av PTS. Dock upplevs även många webbplatser och e-tjänster som komplexa och svårbegripliga. Ofta fungerar inte heller webbplatserna ihop med olika hjälpmedel som till exempel skärmläsare med talsyntes.

Helt nya eller vidareutveckling av befintliga tjänster

I denna tävling söker PTS företag och offentliga verksamheter som vill ge personer med funktionsnedsättning ökad tillgång till tjänster som finns, eller borde finnas, på internet eller via andra elektroniska kommunikationstjänster såsom talsvar, SMS och e-post. Det kan exempelvis handla om att anpassa en webbplats eller e-tjänst så att den blir nåbar för en bredare målgrupp, antingen genom att utveckla en ny tjänst eller att förbättra en befintlig. Ett krav som PTS har är att personer från målgrupperna är med och användartestar tjänsterna under projektets genomförande. PTS ser också gärna att tjänsterna tas fram efter konceptet Design för alla som ger riktlinjer för hur man kan utveckla produkter, tjänster eller miljöer så att de kan användas av så många som möjligt.

Ansök senast 13 juni

Tävlingen startade den 5 maj 2014 och ansökan ska vara inne senast den 13 juni 2014. När tiden har löpt ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och välja vilka projekt som får finansiering på upp till 200 000 euro från myndigheten. Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört sju tävlingar och finansierat 69 projekt för totalt 90 miljoner kronor.

För mer information:

Web: www.pts.se/innovation

e-post: innovation@pts.se

PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

PTS presstjänst, tel: 08-678 55 55


Taggar:

Prenumerera

Citat

- Digitala kommunikationskanaler och tjänster ersätter allt mer tidigare sätt att få information och hjälp. Det gäller att få med alla på det nya tåget – oavsett vilken funktionsförmåga de har. Då behövs det fler och bättre lösningar som är tillgängliga för alla.
PTS generaldirektör Göran Marby.