PTS finansierar appen Privatliv – relations- och sexualupplysning för unga med funktionsnedsättning

Idag lanseras appen Privatliv som riktar sig mot ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer. Appen är framtagen genom projektet ”Applikation för sex- och samlevnadsundervisning i särskolan”.

Projektet finansieras av PTS med 3,5 miljoner kronor och stöttas inom ramen för PTS uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning.

Privatliv fyller ett tomrum som finns på området, både inom särskolan och inom sexualupplysning, i och med att den är en webbapp som är helt anpassad efter målgruppen och även går att använda även om man inte kan läsa eller skriva.

– Den här appen är ett tydligt och bra exempel på hur informations- och kommunikationsteknik förbättrar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till information som förut varit begränsad. Privatliv möjliggör att fler unga kan ta del av sex- och samlevnadsundervisningen och få svar på frågor kring relationer och sexualitet. Även pedagogerna i särskolan kommer lättare kunna arbeta med frågor kring jämställdhet, relationer, sexualitet och pubertet, säger Peter von Wowern, chef för enheten inkluderande it och telefoni på PTS.

Skaparna bakom appen är sexualupplysarna Nathalie Simonsson och Zafire Vrba i tätt samarbete med elever i särskolan och designbyrån Doberman.

– Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatoriskt sedan 50-talet men det är först de senaste åren som mer riktade material har börjat produceras. Vi har inte hittat något material som erbjuder de möjligheter som en app innebär. Så vitt vi vet så är vi först i världen med ett så omfattande och individanpassat material som erbjuds på användarnas villkor, säger Nathalie Simonsson.

Privatliv är gratis och inget användarkonto krävs för att använda den. Appen finns tillgänglig via www.mittprivatliv.se.

För mer information:
Adam Rosén, enheten för inkluderande it och telefoni, PTS
adam.rosen@pts.se, telefon: 073-640 58 49
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

För information om själva appen Privatliv, vänligen kontakta:
Nathalie Simonsson, nathalie.simonsson@gmail.com, 070-476 36 40
Zafire Vrba, zafire.vrba@gmail.com, 070-234 57 22

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Den här appen är ett tydligt och bra exempel på hur informations- och kommunikationsteknik förbättrar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till information som förut varit begränsad. Privatliv möjliggör att fler unga kan ta del av sex- och samlevnadsundervisningen och få svar på frågor kring relationer och sexualitet. Även pedagogerna i särskolan kommer lättare kunna arbeta med frågor kring jämställdhet, relationer, sexualitet och pubertet.
Peter von Wowern, chef för enheten inkluderande it och telefoni på PTS.