PTS trettonde innovationstävling banar väg för innovativa webblösningar

Nu har Post- och telestyrelsens (PTS) nya innovationstävling med temat "Bäst i branschen" öppnat upp för ansökningar. Företag och andra organisationer har möjlighet att vinna upp till 1,7 miljoner per projekt. Syftet är att få fram tillgängliga och tilltalande webbplatser i teknisk framkant.

- Med den här tävlingen vill vi visa på att det går att nå bättre resultat genom att utgå från användarna och deras mångfacetterade behov när nya lösningar eller webbplatser tas fram. Internet är en stor källa till information och en oändlig arena för digitala möjligheter. Därför finns även alla möjligheter att hitta smarta lösningar som fungerar för de individuella behov vi alla har, säger Catarina Wretman, tillförordnad generaldirektör på PTS.

Möjligheter att bli bäst i branschen

I denna tävling söker PTS projekt som, med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och ett innovativt angreppssätt bidrar till utvecklingen av tillgängliga webbplatser i framkant.

Med ett innovativt angreppssätt går det att få fram lösningar som göra att webbplatser fungerar bättre för hela spektrat av användare. Sådana lösningar är det dock ont om idag och fältet ligger öppet för att bli bland de bästa.

Ansökningarna ska utgå från de riktlinjer som finns samlade i vägledningen för webbutveckling som finns på webbriktlinjer.se.

Lösningarna kan underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med någon funktionsnedsättning.  PTS ser gärna att tjänsterna tas fram efter konceptet Design för alla som ger riktlinjer för hur man kan utveckla produkter och tjänster så att de kan användas av så många som möjligt.

Pengar, kurser, stöd och experthjälp ingår

Tävlingen startar den 3 maj 2016 och ansökan ska vara inne senast den 15 juni 2016. När tiden har löpt ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och göra ett första urval. De som går vidare får komma och presentera sin idé för ett expertråd bestående av representanter från näringsliv, offentlig sektor, forskarvärlden, teknikbranschen samt innovatörer och användare.

De ansökningar som väljs ut av expertrådet och PTS får besvara ett förstudieunderlag. När PTS utvärderat förstudierna beslutar myndigheten vilka projekt som får finansiering.

Förutom de vinstpengar, maximalt 1,7 miljoner per vinnare, som delas ut erbjuder PTS även kurser i affärsmodellering och lansering. Varje vinnare har dessutom en kontaktperson på PTS som är insatt och engagerad i att hjälpa projektet framåt.

Sedan starten, 2010, har PTS genomfört elva tävlingar och finansierat 108 projekt. I maj 2016 annonseras vinnarna för tävling nummer tolv med temat ”Aktiv fritid” och den aktuella trettonde tävlingen kommer få sina slutgiltiga vinnare i december 2016.
 
För mer information:
web: www.pts.se/innovation
e-post: innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel: 08-678 55 52

Press- och kommunikationsansvarig för innovationstävlingen:
Charlotte Aleman, telefon: 08-644 56 93, e-post: charlotte.aleman@pts.se

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Med den här tävlingen vill vi visa på att det går att nå bättre resultat genom att utgå från användarna och deras mångfacetterade behov när nya lösningar eller webbplatser tas fram. Internet är en stor källa till information och en oändlig arena för digitala möjligheter. Därför finns även alla möjligheter att hitta smarta lösningar som fungerar för de individuella behov vi alla har.
Catarina Wretman, tillförordnad generaldirektör på PTS