Sju vinnare i tävlingen ”Användbara medietjänster”

Post- och telestyrelsen (PTS) utser sju vinnare, i tävlingen Innovation för alla, som ska skapa it-lösningar som kan bidra till att fler människor kan ta del av tv, film, radio, musik, böcker och tidningar digitalt. Projekten tilldelas en sammanlagd finansiering på drygt 9 miljoner kronor under två år.

PTS har beslutat vilka projekt som får fortsatt finansiering i tävlingen ”Användbara medietjänster”.

-  Vår ambition och förhoppning är att de projekt vi finansierar ska resultera i produkter och tjänster som annars inte skulle ha existerat. It-lösningar som gör att fler människor kan ta del av det stora utbudet av medietjänster, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

De sju vinnarna tilldelas mellan omkring 500 000 och 1,6 miljoner kronor. Arbetet med projekten påbörjas direkt och kommer att finansieras av PTS i som längst 18 månader.

 • Br. Ström
  Syntolkcentralen
 • Darub
  Tidningen för alla
 • Digilär
  Digitala läromedel på riktigt för alla
 • ETC
  T3 (Text till tecken)
 • LOTS Design
  TillgänglighetsAppen – ett verktyg för tillgängliga mediatjänster
 • Tor Ghai
  TorTalk
 • Veridict
  Novaradio – Talstyrd åtkomst till radio för ökad tillgänglighet

Mer information om de vinnande projekten

Uppleva tv, musik och böcker på samma villkor

PTS sökte i denna tävling projektförslag som kan öka möjligheten för personer med någon typ av funktionsnedsättning att använda tv, film, radio, musik, böcker och tidningar via internet. Projekten ska vara inom området elektronisk kommunikation och resultatet ska bidra till fler tillgängliga och användbara lösningar inom de aktuella områdena.

Så gick tävlingen till

Tävlingen ”Användbara medietjänster” startade i november 2012. Av de inkomna ansökningarna valde PTS ut ett antal som fick göra en förstudie, med syftet att säkra att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat.

I utvärderingsarbetet har PTS använt sig av ett expertråd, med representanter för användargrupperna och personer med teknik- och branschkunskaper, som har deltagit i bedömningen av ansökningarna.

PTS kommer att följa varje projekt genom att granska och godkänna den etapprapportering som de sökande företagen är skyldig att lämna in.

22 projekt har hittills avslutats

Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört fem tävlingar och finansierat 54 projekt för totalt 74 miljoner kronor. Av dessa projekt har hittills 22 projekt avslutats.

Den 30 maj kommer vinnarna i denna tävling, samt vinnarna i den tidigare tävlingen ”Begriplighet & interaktion” , att tilldelas diplom under en prisutdelning på Norra Latin.

För mer information
Om du har frågor kring tävlingen kan du kontakta PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel. 08-678 55 52, e-post: innovation@pts.se

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår ambition och förhoppning är att de projekt vi finansierar ska resultera i produkter och tjänster som annars inte skulle ha existerat. It-lösningar som gör att fler människor kan ta del av det stora utbudet av medietjänster.
PTS generaldirektör Göran Marby