Snabb ökning av bredband via 4G

Report this content

Möjligheten att få bredband via 4G i hemmet och på jobbet ökar snabbt, särskilt på landsbygden. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2012.

I oktober 2012 hade 93 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband via 4G (LTE) i hemmet och på jobbet, jämfört med 48 procent i oktober 2011. Den snabbaste utvecklingen finns på landsbygden. Där har 79 procent tillgång till bredband via 4G, jämfört med 10 procent i oktober 2011.

- Den snabba utbyggnaden av bredband via 4G är ett tecken på gott investeringsklimat och fortsatt stark efterfrågan på bredbandstjänster. Det är särskilt glädjande att utbyggnaden på landsbygden går så snabbt, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

PTS rapport är sammanställd innan telebolagen i stor skala började driftsätta bredband i 800 MHz-bandet, som tidigare användes för analog tv. Tillgången av bredband via 4G på landsbygden är därför sannolikt bättre än rapporten visar. Bredband via 4G ger genomsnittshastigheter på ca 20 Mbit/s, vilket är jämförbart med de snabbaste abonnemangen via telejacket (xDSL).

Över hälften har tillgång till 100 Mbit-bredband

PTS bredbandskartläggning visar även att 53 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober 2012. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med oktober 2011. Ökningen beror helt på utrullning av fiber.

PTS uppskattar att ca 27 procent av alla hushåll med tillgång till 100 Mbit/s i oktober 2012 har köpt ett sådant bredbandsabonnemang. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med oktober 2011.


Bredbandskartan visar var det finns bredband

PTS bredbandskarta är uppdaterad med den senaste statistiken från bredbandskartläggningen. Där kan du se tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Du kan se tillgången till olika tekniker (fiber, kabel-tv, xDSL, 3G och 4G) och olika hastigheter. Dessutom kan du hitta information om nätägare, dvs. aktörer som äger mobilsändare eller fibernät i närheten av en viss plats. Informationen ska underlätta för kommuner, län, byalag och privatpersoner att komma igång med bredbandsutbyggnad.

PTS statistikportal med bredbandstäckningen i alla län och kommuner

Rapport - PTS bredbandskartläggning 2012

PTS bredbandskarta

För mer information:
Oscar Holmström, marknadsanalytiker: 073-640 58 17
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS bredbandskartläggning

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. Översikten ska grunda sig i en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till it-infrastruktur. Tillgången ska redovisas särskilt i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Målen är bland annat att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020.

PTS bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter. Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Media

Media

Citat

- Den snabba utbyggnaden av bredband via 4G är ett tecken på gott investeringsklimat och fortsatt stark efterfrågan på bredbandstjänster. Det är särskilt glädjande att utbyggnaden på landsbygden går så snabbt,
Göran Marby, generaldirektör för PTS