Stark efterfrågan på de snabbaste fasta och mobila bredbandsabonnemangen

Antalet bredbandabonnemang på 100Mbit/s eller mer fortsatte att öka kraftigt under 2013. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telemarknad 2013, som beskriver utvecklingen på telekommarknaden under förra året.

Antalet bredbandsabonnemang med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer ökade under 2013 till 975 000, dvs. med 29 procent sedan 2012. Antalet abonnemang på bredband via fiber ökade under 2013 medan de via xDSL och kabel-tv minskade. Det är alltså fiberabonnemang som står för tillväxten av fast bredband.

Mobilabonnemang som använder 4G-tjänster, dvs. där man faktiskt kopplat upp sig mot ett 4G-nät, har ökat från 252 000 år 2012 till 1,5 miljoner under 2013. En viktig förklaring till denna ökning är att allt fler mobiltelefoner som är anpassade för 4G-tekniken har kommit ut på marknaden. Även antalet abonnemang som kan använda 4G-tjänster har ökat kraftigt, från 2,4 miljoner år 2012 till 5,2 miljoner 2013.

- Konsumenterna fortsätter uppenbarligen att efterfråga snabbt bredband, vilket ger den här världsunika utvecklingen år efter år. Den leder förhoppningsvis till fortsatt utbyggnad vilket kommer alla till godo: konsumenterna, marknadsaktörerna och Sverige som it-nation, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Datatrafiken fortsätter att öka

Under 2013 ökade mängden datatrafik i mobilnäten med 54 procent. Ungefär 30 procent av detta kommer från smartmobilabonnemang som även de ökade med 14 procent från året innan. Den genomsnittlige smartmobilanvändaren förbrukade 1,3 GB data per månad medan den som köper mobilt bredband som en fristående tjänst, t.ex. till dator eller surfplatta, använder nästan 7 GB per månad.

Intäkterna på marknaden minskade något

Intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation blev under 2013 drygt 52,2 miljarder kronor. Det är en liten minskning från 2012 då intäkterna låg på drygt 52,3 miljarder kronor. Det beror främst på att intäkterna för fasta samtalstjänster fortsätter att minska. Från 2012 till 2013 minskade de med 14 procent.

Kraftig ökning av mms

Antalet skickade mms under 2013 ökade med 28 procent (från 241 miljoner under 2012 till 307 miljoner under 2013). Däremot minskar antalet sms med 13 procent.

Läs hela rapporten här: http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2014/Svensk-telemarknad-2013---PTS-ER-201418/

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal: www.statistik.pts.se. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

Om Svensk telemarknad
Svensk telemarknad är PTS årliga rapport som beskriver utvecklingen inom områdena fasta och mobila samtalstjänster samt datakommunikations-, tv- och internettjänster.

För mer information:
Andreas Wigren, marknadsanalytiker på konsumentmarknadsavdelningen, tfn:
073-644 56 96
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

Konsumenterna fortsätter uppenbarligen att efterfråga snabbt bredband, vilket ger den här världsunika utvecklingen år efter år. Den leder förhoppningsvis till fortsatt utbyggnad vilket kommer alla till godo: konsumenterna, marknadsaktörerna och Sverige som it-nation.
Göran Marby, generaldirektör