Svenska telekompriser ligger bra till i internationell jämförelse

De priser vi betalar i Sverige för telefoni och bredband är internationellt sett låga. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2015”.

Sverige hade det billigaste lägstapriset av alla länderna i urvalet på fast bredband (minst 100 Mbit/s). Abonnemanget ifråga låg på 182 kr per månad. Detta innebär att Sverige har förbättrat sin position sedan 2014, då Japan var billigare.

Sverige har med 145 kr per månad det näst lägsta priset internationellt sett på mobilabonnemang (fastprisabonnemang som innehåller en viss mängd telefoni, sms och minst 2 GB data per månad). Finland ligger här i topp.

Det billigaste erbjudandet för medelanvändare (minst 10 Gbyte per månad) på mobilt bredband som fristående tjänst, t.ex. till surfplattan, gick på 149 kr under 2015. Det placerar Sverige på en fjärdeplats vilket är en förbättring från året innan då vi hamnade på plats nio.

- Det är roligt att se att vi har ett så bra prisläge i Sverige. Utifrån min bedömning har vår väl avvägda reglering bidragit till detta. Den skapar förutsättningar för god konkurrens och investeringar som i sin tur leder till prisvärda erbjudanden till konsumenter. Därför har PTS regleringsarbete en viktig roll även fortsättningsvis, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Studie av anslutningskostnad för villor

Liksom förra året har PTS genomfört en rikstäckande studie av vad det kostar att fiberansluta en villa, och har tagit fram ett medianpris. Anledningen till att vi tittat på medianpriset är att det är så stor prisskillnad mellan högsta och lägsta priserna - beroende på vad som ingår i priset och var man bor - att ett genomsnittspris kan bli missvisande. Medianpriset ger istället en mer rättvisande bild av vad en anslutning typiskt sett kostar.

Resultatet av studien visar att medianpriset på en anslutning som inkluderar arbete, utrustning, och avgifter är 19 700 kr.

Bättre möjlighet att byta

Liksom förra året ser vi i rapporten att de olika sammansättningarna på erbjudanden och att de varierar så kraftigt i pris gör det svårt för konsumenter att välja. Därutöver är det ofta långa bindningstider på bredbands- och telefonitjänster.

En positiv trend under 2015 är att flera av operatörerna slopat bindningstider på abonnemangen. Det gör att konsumenter enklare kan byta operatör om de anser sig att ha bristande eller felaktig information om en tjänst.

Ta del av rapporten här.

För mer information:
Andreas Wigren, tfn: 073-644 56 96
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS analyserar årligen prisutvecklingen för privatkunder inom området för elektronisk kommunikation. I tidigare prisrapporter har analyserna handlat främst om prisutvecklingen inom Sverige. Sedan 2013 är rapporten en internationell jämförelse, baserad på prisstatistik från OECD-länderna. Statistiken utgår från de största operatörernas erbjudanden i varje land. Utöver prisanalysen belyser PTS i rapporten några viktiga konsumentaspekter som aktualiseras i samband med köp av olika elektroniska kommunikationstjänster. 

Statistiken finns tillgänglig i PTS statistikportal.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är roligt att se att vi har ett så bra prisläge i Sverige. Utifrån min bedömning har vår väl avvägda reglering bidragit till detta. Den skapar förutsättningar för god konkurrens och investeringar som i sin tur leder till prisvärda erbjudanden till konsumenter. Därför har PTS regleringsarbete en viktig roll även fortsättningsvis.
Göran Marby, generaldirektör Post- och telestyrelsen