Sverige på god väg att nå EU:s bredbandsmål

Hela 72 procent av svenska hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s år 2013. Det innebär att EU:s bredbandsmål är på god väg att nås. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2013.

PTS bredbandskartläggning har för första gången ställt tillgången till bredband i relation till EU:s bredbandsmål som går ut på att alla i Europa senast 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s. Det finns alltså goda förutsättningar att nå EU:s bredbandsmål.

Fortsatt utbyggnad gynnar även svenska mål

Regeringen har satt som mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020.

Kartläggningen visar att 57 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober 2013. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med oktober 2012. Ökningen beror på fortsatt utrullning av fiber.

Även LTE-utbyggnaden har fortsatt: i oktober 2012 hade 93 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband via LTE (4G). I oktober 2013 var siffran 99 procent. Den största ökningen har skett utanför tät- och småorter.

- Förutom utbyggnad av LTE så har även utbyggnad av fiber och VDSL bidraget till årets resultat. Förra året hade 53 procent av alla hushåll och företag tillgång till 30 Mbit/s och nu ligger siffran på nästan 75 procent, vilket är en fantastisk utveckling, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Rapporten – PTS bredbandskartläggning 2013

För mer information:
Bianca Kojo-Gustafsson, marknadsanalytiker: 073-644 57 09 PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS bredbandskartläggning

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. Översikten ska grunda sig i en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till it-infrastruktur. Tillgången ska redovisas särskilt i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Målen är bland annat att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020.

Tillgången ska även ställas i relation till EU:s bredbandsmål. De innebär att senast 2020 ska alla i Europa ha tillgång till internethastigheter på över 30Mbit/s och att minst 50 procent av de europeiska hushållen abonnerar på internetförbindelser på över 100 Mbit/s.

PTS bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter. Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.
Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Prenumerera

Citat

Förutom utbyggnad av LTE så har även utbyggnad av fiber och VDSL bidraget till årets resultat. Förra året hade 53 procent av alla hushåll och företag tillgång till 30 Mbit/s och nu ligger siffran på nästan 75 procent, vilket är en fantastisk utveckling.
Göran Marby, PTS generaldirektör