Klarläggande kring Postens lantbrevbäring

Klarläggande kring Postens lantbrevbäring Med anledning av den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring Postens lantbrevbäring följer här några klarlägganden. Vänligen Mattias af Geijerstam Presschef Posten AB · Befolkningssituationen på landsbygden förändras kontinuerligt, vilket är anledningen till att Posten fortlöpande gör översyn av lantbrevbärarlinjerna. · Det har under den senaste tiden blivit uppenbart att det funnits oklarheter kring gamla, handikappade och sjukas rätt till kostnadsfri utsträckt lantbrevbärarservice. Posten ser därför över rutinerna för att förenkla dessa gruppers möjlighet att ta del av denna service. I avvaktan på nya rutiner görs ett uppehåll i Postens kontinuerliga översyn. · Posten har i Sverige ca 2 700 lantbrevbärarlinjer för distribution av brev- och paket utanför stadsbrevbäringsområden. Dessa 2 700 lantbrevbärarlinjer betjänar dagligen närmare 700 000 hushåll med brev-, paket- och kassatjänster. · Då det finns minst två hushåll per enkel kilometer körväg gör Posten så kallade avstickare från lantbrevbärarlinjerna. De hushåll som inte uppfyller detta kriterium kan mot betalning ta del av denna tjänst. · Undantag från regeln om två hushåll per enkel kilometer körväg görs för gamla, handikappade och sjuka. Här erhåller Posten viss ersättning från Post & Telestyrelsen för de kostnader som uppstår. · Cirka 1 100 hushåll, som bor långt från lantbrevbärarlinjer, erhåller inte femdagars postservice. Detta antal har under de senaste åren minskat. · De bestämmelser som Posten tillämpar i samförstånd med Post & Telestyrelsen emanerar från mitten av 1960-talet och bekräftades senast i december år 2001 av riksdagen. Vid frågor kontakta: Postens presstjänst, tel: 08-23 10 10 Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 50.000 medarbetare och en omsättning på närmare 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/18/20020118BIT00360/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/18/20020118BIT00360/bit0001.pdf

Dokument & länkar