Postens delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Postens delårsrapport januari-juni 2002 - Rörelseresultatet för januari-juni 2002 uppgick till 570 (-253) MSEK, resultatförbättringen förklaras av att 916 MSEK av tidigare gjorda avsättningar avseende framtida förluster i kassanätet har lösts upp. - Uppbyggnaden av det nya servicenätet fortskrider planenligt. Av Postens totalt 91 lokala områden har fram till i dag 55 infört det nya servicenätet. - För 2002 har riksdagen höjt anslaget till 400 MSEK för tillhandahållande av kassaservice. EU-kommissionen har funnit att den statliga ersättningen om 400 MSEK är förenlig med EU:s regler för statsstöd, varför delar av tidigare gjorda avsättningar upplösts med 916 MSEK. - Alliansen med La Poste/DPD (Direct Parcel Distribution) utvecklas enligt plan och La Poste har inträtt som 50-procentig delägare i Postens polska dotterbolag Masterlink. Samtidigt har Masterlink erhållit franchiserättigheterna till DPD i Polen för de kommande 15 åren. Vidare har Posten erhållit franchiserättigheterna för DPD i Estland, Lettland och Litauen för de kommande fem åren. För mer information om Posten besök www.posten.se Vid frågor kontakta: Postens presstjänst, press@posten.se; tel 08 - 23 10 10 Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 45.000 medarbetare och en omsättning på närmare 22 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00730/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar