Svenskarna positiva till Internet-kontakt med myndigheter

Svenskarna positiva till Internet-kontakt med myndigheter - En majoritet tror att Internet kortar myndigheternas handläggningstider, visar en SIFO-undersökning. Förutom ökade möjligheter att hantera och övervaka sina myndighetsärenden via Internet vill en majoritet kunna sköta dem även utanför kontorstid. Nära 70 procent av de tillfrågade vill använda Internet för att kunna följa myndighetsärenden som rör dem och deras närmiljö, visar undersökningen. En majoritet av de tillfrågade tror dessutom att Internet skulle innebära kortare handläggningstider och är positiva till Internet som kontaktväg till kommun, landsting och övriga myndigheter. Det är Posten eGovernment som beställt SIFO-undersökningen med 1000 tillfrågade svenskar. Den visar att 59 procent av svenskarna är positiva till Internet som ett komplement till brev, telefonsamtal eller besök i kontakten med kommuner, landsting eller andra myndigheter. De viktigaste skälen till att många vill använda Internet i dessa kontakter är tidsvinst och tillgång dygnet runt. 56 procent av de tillfrågade vill också kunna sköta sina myndighetskontakter utanför vanlig kontorstid. Bland 15-29 åringar är denna önskan ännu starkare, i denna grupp är siffran 81 procent. - SIFO-undersökningen visar att det finns ett starkt tryck från medborgarna på kommuner, landsting och andra myndigheter att erbjuda Internet som kontaktväg och detta på medborgarnas egna villkor och tider, säger Karin Norman, chef för Posten eGovernment och initiativtagare till tisdagens Almedalsseminarium På väg mot världens modernaste offentliga förvaltning. 54 procent av de tillfrågade och 68 procent i gruppen 15-49 åringar tror också att en kontakt med myndigheter via Internet innebär kortare handläggningstid. Detta överensstämmer med satsningarna på 24- timmarsmyndigheter som börjar framskymta efter Statskontorets initiativ tillökad medborgarservice genom nya kanaler. - SIFO-undersökningen visar att förväntningarna från medborgarna är att myndighetskontakter ska vara lika okomplicerade och naturliga som bankärenden via Internet. Förväntningarna ger utrymme för en tydlig reformering och modernisering av svensk offentlig förvaltning på medborgarnas villkor, säger Karin Norman. För närvarande samarbetar Posten bland annat med Länsstyrelsen i Stockholm där eGovernmentlösningar kommer att innebära att ansökningstiden för yrkestrafiktillstånd minskar kraftigt. Förutom förkortad ansökningstid innebär detta förenklad kontakt, ansökningar kan fyllas i och skickas när den sökande själv har tid. 69 procent av de tillfrågade vill använda Internet för att kunna följa ärenden som rör dem och deras närmiljö. Många vill också använda Internet för att kunna rösta i kommunala folkomröstningar (59 procent) och i allmänna val (54 procent). Att lämna in ansökningar, sköta kontakter kring studier och studiestöd samt deklarera är andra ärenden som en majoritet av medborgarna kan tänka sig att hantera via Internet. Av de svarande i undersökningen har 74 procent tillgång till Internet. Tillgången finns hemma (65 procent), på skolan eller på arbetet (44 procent) på biblioteket (17 procent) eller på annat ställe (4 procent). Men skillnaden mellan olika åldersgrupper är stor. Bland personer mellan 15-29 år har 95 procent tillgång till Internet på något sätt. Tillgången till Internet är också större i storstäder och bland tjänstemän och privatanställda. Dessa grupper är också över lag mer positiva till Internet som kontaktväg till olika myndigheter. Vid frågor kontakta: Postens presstjänst telefon 08-23 10 10 eller press@posten.se Karin Norman, chef Posten eGovernment 073-388 63 55 Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 45.000 medarbetare och en omsättning på närmare 22 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar