• news.cision.com/
  • Postgirot/
  • Postgirot lanserar helt nya möjligheter att förenkla ekonomiarbetet med Postgirot Bank på Internet - nu med elektroniskt

Postgirot lanserar helt nya möjligheter att förenkla ekonomiarbetet med Postgirot Bank på Internet - nu med elektroniskt

Report this content

Postgirot lanserar helt nya möjligheter att förenkla ekonomiarbetet med Postgirot Bank på Internet - nu med elektroniskt originalarkiv Hemsidan postgirot.se har fått ny struktur och förnyad design. Tjänsterna är samlade under respektive kundgrupp så att det ska vara enkelt att hitta de tjänster och den information som behövs. Förnyade postgirot.se erbjuder kunderna en kombination av användarvänlig arbetsplats och skräddarsydd information. Nu finns nya, moderna lösningar för företags- och föreningskundernas ekonomiarbete samlade på postgirot.se. Användarna får en god överblick och kan snabbt och enkelt använda Postgirots elektroniska tjänster. Företagskunder och föreningskunder kan nu ansluta sina konton till ePostgiro Företag och göra betalningarna direkt över Internet. Dessutom finns nu kontoutdragen elektroniskt via Internet. Postgirot är sannolikt den första bank i Europa som använder elektroniska originalarkiv. Redan från kl. 08.00 dagen efter bokföringsdagen får kunderna tillgång till fullständig information om sina postgirokonton och kan snabbt och enkelt göra effektiva avstäm-ningar. Alla på företaget som har behov av kontoinformation kan via Internet arbeta med eKontoutdragen samtidigt, oavsett var de befinner sig. - Vi har sett att våra kunder har ett kraftigt behov av moderna Internettjänster, säger Postgirots VD Per-Eric Skotthag. Därför svarar vi nu med att lägga ut flera företagstjänster på vår webb postgirot.se som nu kan fungera som arbetsplats för kunderna. Den kostnads-effektivisering som elektronisk betalningsförmedling medför kommer naturligtvis att återspeglas i vår prissättning av dessa tjänster. Vi erbjuder därför våra kunder ePostgiro Företag och eKontoredovisning utan extra kostnad. Ett flertal av Postgirots företagstjänster finns nu tillgängliga på postgirot.se. Förutom ePostgiro Företag finns nu också GiroVision via Internet, GiroXchange och GiroTrade. För ytterligare information kontakta: Annelise Jansson, informationschef, Postgirot Tel 08-781 50 53 eller 070-981 00 17 Du kan också besöka www.postgirot.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01490/bit0002.pdf

Dokument & länkar