Postgirot sätter upp en ny, öppen marknadsplats B2B på Internet och satsar på att bli marknadsledande

Postgirot sätter upp en ny, öppen marknadsplats B2B på Internet och satsar på att bli marknadsledande Postgirot kommer att erbjuda företagen en ny marknadsplats på Internet. Detta sker genom en ny öppen lösning där företagskunder kan mötas, köpa och sälja tjänster samt utföra betalningar i en obruten process. Postgirot kommer att bygga marknadsplatsen med hjälp av de nyaste teknikplatt-formar som finns att tillgå. Den tekniska lösningen kommer att vara öppen, d v s stödja globala handelsmodeller och standards som t ex OBI (open buying on the Internet), Rosetta Net och Biztalk. Postgirot bildade igår (den 17 maj 2000) ett dotterbolag som kommer att bedriva verksamheten med den nya marknadsplatsen B2B. Det specifika med marknads-platsen är att den är helt öppen och bankneutral samt geografiskt obunden. - Vår nya marknadsplats B2B kommer att erbjuda kunderna en öppen och säker marknadsplats på Internet där företagen kan göra sina affärer i en obruten process, säger Anders Wahlström, VD i Postgirot. Den tekniska lösningen kommer också att vara öppen och stödja globala handelsmodeller som t ex OBI. Postgirot har alla förutsättningar som krävs för att bli marknadsledande med denna unika lösning! Postgirots 425 000 företagskunder (detta motsvarar 95 procent av Sveriges företag och organisationer) är en viktig förutsättning för en konkurrenskraftig marknadsplats i den nya nätekonomin. Marknadsplatsen kommer att byggas med hjälp av de modernaste teknikplattformar som finns. - Postgirots marknadsplats B2B kommer att tillhandahålla en lösning där betalnings- och logistiktjänster redan finns tillgängliga, säger Lennart Holger-man, chef för Postgirots ehandel och kort. Säkerheten är självfallet hög; vi har arbetat med säkra betalningslösningar sedan 1925. Målsättningen är att erbjuda företagskunderna en så enkel, öppen och kostnadseffektiv lösning att den blir svår att motstå! För ytterligare information kontakta: Annelise Jansson, informationschef, Postgirot Tel 08-781 50 53 eller 070-981 00 17. Lennart Holgerman, chef för Postgirots ehandel och kort Tel 08-781 78 95 eller 070-981 08 50. Se även postgirot.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000522BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000522BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Postgirot erbjuder betalningsförmedling och andra finansiella tjänster som möter kundens behov nu och i framtiden.

Dokument & länkar