Avsändare A. Strindberg -  om Strindbergs korrespondens

23 mars 2012 – 3 februari 2013

August Strindberg hade ett starkt behov av att uttrycka sig och skrev periodvis flera brev om dagen. Idag finns cirka 10 000 av hans brev bevarade. Strindberg hade alltid en avsikt med sina brev och han hade alltid adressaten för ögonen när han skrev. Strindberg uppvaktade, skällde, föreläste, roade samt skötte alla sina affärer själv med hjälp av sina brev, vykort och telegram.

På 1890-talet fanns det i Stockholm 160 brevlådor som tömdes åtta gånger om dagen på vardagar och fem gånger om dagen på söndagar. Porto för lokalbrev var 5 öre. Det gjorde att man kunde använda brevet även när man behövde snabbare respons. Strindberg kunde på förmiddagen bjuda in till middag samma kväll. Vid Strindbergs födelse, år 1849, skickades ungefär 7 miljoner försändelser per år 1900 skickades det cirka 260 miljoner.

I Avsändare A. Strindberg visar vi hans korrespondens och fokuserar mer på formen än texten. i utställningen visas cirka 20 kopior av brev, kort och telegram samt några original. Urvalet är gjort i samråd med Strindbergsexperten Björn Meidal.

>> Klassiska kärleksbrevet till Siri von Essen
>> Arbetsansökan till Kungliga Biblioteket
>> Brev med teckning från Kymmendö till nära vännen Per Staaf
>> Korrektur till självbiografin Tjänstekvinnans son till Albert Bonnier
>> Regianvisningar till Intima Teaterns personal
>> Brev på fem olika språk till George Bernard Shaw

Kort från August och Siri till Strindbergs chef Klemming på Kungliga Biblioteket med det korta meddelandet att de fått en dotter. Foto: KB.

Postmuseums Strindbergsprogram
En kulturhistorisk vandring:
19.9       Längs Drottninggatan i Strindbergs fotspår. Camilla Larsson, intendent, Strindbergsmuseet

Föreläsningsserie på Postmuseum med Strindbergs korrespondens som utgångspunkt:
3.10       Strindberg mot nationalism och militarism. Stefan Bohman, museichef, Strindbergsmuseet 
17.10     Strindberg och dramat. Erik Höök, förste intendent, Strindbergsmuseet
31.10     Strindberg och vännerna. Camilla Larsson, intendent, Strindbergsmuseet 
7.11        Strindberg och Posten. Jan Billgren, Strindbergssällskapet

Utställningen är en del av Strindbergsåret 2012 och är gjord i samarbete med Strindbergsmuseet.

För mer information kontakta gärna:
Malin Valentin, kommunikationsansvarig Postmuseum, 08-781 17 79
Viveka Nybom, utställningsproducent, Postmuseum, 08-781 17 78

Prenumerera