Blygsammare tillväxt för e-handeln under juni

E-handeln växte med 23 %* under juni, vilket är en betydligt lägre tillväxt än under både april och maj. Det är dock tydligt att allt fler gör en större del av sina köp på nätet och att många undviker fysiska butiker. Detta visar PostNords rapport E-barometern för juni månad.

Det är fortfarande de äldsta konsumenterna (65-79 år) som står för det starkaste tillväxten, hela +68 procent, jämfört med +11 procent i gruppen 30-49.

- Vi ska försöka få med äldre respondenter än 79 år i våra undersökningar, eftersom det inte längre är någon högsta ålder när det kommer till e-handel, säger Carl-Fredrik Teder, e-handelsanalytiker på PostNord.

Den totala andelen som e-handlat de senaste 30 dagarna är 76 procent av de tillfrågade. Det gör att junis siffra är något lägre jämfört med i maj (77 %) och april (78 %). Vissa produktkategorier hade dock en ovanligt stark uppgång i antal konsumenter, jämfört med juni 2019. Dagligvaror gick från 10 procent till 18 procent, i andel av befolkningen som e-handlat, alltså en ökning med 80 procent.

- Att andelen som köpt mat på nätet nästan fördubblats i år jämfört med juni förra året är såklart anmärkningsvärt, en enorm förflyttning i beteende på kort tid. 26 procent av de äldre har börjat handla mat på nätet som en direkt följd av coronapandemin, säger Carl-Fredrik Teder.

E-barometern för juni är den tredje rapporten som visar e-handelns utveckling månadsvis. Rapporten baseras på två undersökningar genomförda av Kantar Sifo på uppdrag av PostNord. Den ordinarie undersökningen genomfördes i början av juli, med 1 356 svar från personer som e-handlat under de senaste 30 dagarna. Den andra undersökningen, som initieraats med anledning av rådande coronasituation, genomfördes under juni, med svar från totalt 1 086 personer. Ladda ned rapporten här.

Några siffror ur rapporten:

  • E-handeln växte med 23 %* under juni 2020, jämfört med juni 2019.
  • 76 % av svenskarna e-handlade under maj, 80 % av kvinnorna och 72 % av männen.
  • Kläder och skor är den produktkategori som flest handlat från (43 %) följt av skönhet och hälsa (där apoteksvaror ingår), med 41 %.
  • Färre oroar sig för landets ekonomi, jämfört med i april och maj.
  • En majoritet av befolkningen (58 %) undviker fortsatt fysiska butiker.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2019 hade koncernen cirka 29 000 anställda och en omsättning på 38,3 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera

Media

Media