Elva nya elfordon till Kungälv

Report this content
Läs original

Nu förnyas delar av PostNords fordonsflotta i Kungälv. Elva elfordon kommer att tillsättas till Kungälvs fordonsflotta, vilket innebär att närmare 30 procent nu kommer att drivas av miljövänlig energi. Det är en av många satsningar i PostNords långsiktiga hållbarhetsarbete som bland annat syftar till att minska koncernens totala utsläpp av koldioxid med 40 procent.

PostNord använder alla typer av transportslag i verksamheten, från flyg och lastbilar till mopeder och cyklar. Fram till i år har utsläppen minskat med 32 procent, jämfört med 2009 års nivå när miljömålen sattes för de närmaste tio åren. I Kungälv kommer mer effektiva transporter, bränslesnåla fordon och nya elfordon introduceras.

– I samband med att vi slår samman fler brevbärarkontor blir Kungälv en viktig hubb. Det innebär satsningar på bland annat fordonsflottan som i allt större utstickning nu drivs på el. Vi har sedan tidigare sex elfordon, men i och med nytillskotten kan nu fler slingor helt drivas av hållbar energi, säger Björn Kamne, produktionschef PostNord Kungälv. 

De nya lätta elfordonen ska att användas för uppsamling och utdelning av brev och paket inom Sverige. De testas och utvärderas under nästa år på flera orter runt om landet. Målet är att öka antalet eldrivna transporter inom koncernen. Idag består 28 procent av PostNords totala fordonsflotta av elfordon.

– Att förnya vår fordonsflotta är något vi jobbar med löpande samtidigt som vi tittar på hur vi ska integrera våra produktionsprocesser. Sedan 2014 har vi löpande bytt ut fossildrivna fordon mot elfordon. Målet är såklart att minska vår miljöpåverkan, men också att ständigt bli mer effektiva och smarta i hur vi använder våra resurser, säger Liv Najjar chef för Fleet på PostNord.  

De nya elfordonen kommer att utgå ifrån den nya brevbärarhubben Filaregatan 17 i Kungälv och täcker slingor i de centrala delarna av Kungälv och i Ytterby. Totalt har PostNord i Kungälv 57 fordon i sitt stall av brevbärarbilar, cyklar, släp och elfordon.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000 anställda och en omsättning på 37,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media