Ny postförordning medför justerat frimärkspris och minskad miljöpåverkan

Läs original

Från årsskiftet kommer priset på inrikes frimärken att vara 9 kronor, samtidigt som kraven på PostNords utdelning förändras. Det nya kravet innebär att 95 procent av frimärkta brev ska vara framme senast inom två vardagar. En 1:a klass tjänst för företag kommer fortsatt att erbjudas.

Förändringen är en följd av regeringens beslut om en ny postförordning. Istället för att, som tidigare, ha krav på PostNord att 85 procent av 1:a-klassbreven ska vara framme övernatt, ska nu 95 procent av de frimärkta breven vara framme inom två vardagar.

- De förändrade kraven ger oss bättre möjlighet att anpassa verksamheten till en snabbt föränderlig marknad. I en värld med snabba digitala kommunikationskanaler minskar antalet fysiska brev kontinuerligt. Samtidigt är kvaliteten i leveransen av fysiska brev och paket mycket viktig. Förändringen ger oss förutsättningarna att hålla en bättre och jämnare kvalitet, även på sikt, säger Anders Holm, vd för PostNord Sverige.

Den nya postförordningen innebär också att brevportot kommer att justeras. Priset på ett frimärke kommer från årsskiftet att vara 9 kronor.

- När breven har blivit färre så har de blivit dyrare per styck att hantera eftersom vi behöver samma infrastruktur för sortering och utdelning trots mindre brevmängd. Det nya priset är en anpassning till minskade volymer och bidrar till att säkra en posttjänst som fungerar över hela landet, fortsätter Anders Holm.

Med färre brev som måste fram över en natt så kan även PostNord minska antalet flygtransporter.

- Med färre flygtransporter kan vi minska vår klimatpåverkan ytterligare, säger Anders Holm.

De tjänster som omfattas är de tjänster som idag är momsbefriade, det vill säga:

  • Frimärken
  • Förpackningar med porto
  • Brev med tillägg
  • REK
  • Värde
  • Riktiga Vykort
  • Skicka Lätt

Företag och andra organisationer med förhandlade postavtal kommer fortfarande att kunna köpa en 1:a-klasstjänst där i normalfallet ca 87 procent av brevvolymerna kommer fram över natt. 

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera