PostNord bygger nytt lager i Ljungby

Report this content

PostNord kommer att bygga ett nytt lager för tredjepartslogistik i Ljungby. Lagret kommer bli drygt 20 000 kvadratmeter och tas i drift sommaren 2022.

De senaste åren har PostNords verksamhet för tredjepartslo-gistik expanderat kraftigt. Tre nya lager med en sammanlagd lageryta på cirka 166 000 kvadratmeter har byggts eller håller på att byggas:
•    Helsingborg – 30 000 kvadratmeter
•    Göteborg – 46 000 kvadratmeter
•    Norrköping – 90 000 kvadratmeter

Nu har turen kommit till Småland och Ljungby. Ur ett nordiskt logistikperspektiv ligger Ljungby bra placerat. Närheten till E4:an skapar bra möjligheter för effektiva logistiklösningar med korta ledtider för leveranser till hela Norden. Ljungby ligger nära de tre huvudstadsregionerna Stockholm, Köpenhamn och Oslo.
 
- Vi upplever en stor efterfrågan på våra tjänster inom tredje-partslogistik i regionen, vilket är väldigt roligt. Våra befintliga lagerytor i Ljungby är i stort sett fullbelagda, och därför har vi tagit beslutet att bygga ett nytt lager som vi helt kan anpassa efter vår verksamhet, säger Sylvia Sundell, regionchef Småland, PostNord TPL.

Efter utbyggnaden kommer PostNord TPL att förfoga över cirka 50 000 kvadratmeter lageryta i Ljungby. Det nya lagret kommer att uppföras i anslutning till befintligt lager vid Bergvägen.

- Vilket eller vilka kunduppdrag som kommer att hamna i det nya lagret och hur många nya arbetstillfällen det ger kommer vi att återkomma till, säger Sylvia Sundell.

Bygget kommer att påbörjas så snart som möjligt och inflyttning är planerad att ske sommaren 2022.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi gör vardagen enklare! PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2020 hade koncernen cirka 28 000 anställda och en omsättning på 38,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com 

Prenumerera

Media

Media