PostNord storsatsar på solceller i Norrköping

Report this content

PostNord TPL kommer under 2021 att installera solcellsanläggningar på två logistikfastigheter i Norrköpingsregionen. Anläggningarna kommer producera el som motsvarar årskonsumtionen för ungefär 180 villor. En solig sommardag kommer fastigheterna att vara helt självförsörjande.

- Vi jobbar fokuserat med att sänka vårt klimatavtryck inom PostNord TPL och där känns solceller som rätt väg att gå. Att montera solceller på taket är en ypperlig lösning för stora logistikfastigheter, säger Carl Archenholtz, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på PostNord TPL.

Fastigheterna, som är belägna på industriområdet Händelö i Norrköping, kommer att få solcellsanläggningar med en toppeffekt om 500 kW per anläggning. Solcellernas yta kommer ungefär att motsvara en fullskalig fotbollsplan och blir de största solcellsanläggningarna på tak i hela Östergötland.

- I dessa två fastigheter har vi gjort stora satsningar på effektiv lagerautomation tillsammans med våra kunder. Automationen har dock inneburit ökad energianvändning. Det känns väldigt bra att vi nu kan tillgodose det ökade energibehovet med solenergi, säger Daniel Eriksson, regionchef på PostNord TPL.

Anläggningarna kommer att producera ungefär 900 000 kWh årligen, vilket motsvarar nästan 25 procent av fastigheternas årsförbrukning av el. Under solcellsanläggningarnas livstid innebär detta en koldioxidbesparing på cirka 5 500 ton CO2.

Satsningen genomförs tillsammans med fastighetsägaren Barings och leverantören Save by Solar.- Logistikfastigheter är mycket intressanta för solenergi på grund av att majoriteten av elen förbrukas på dagtid, när solen också lyser. Dessa fastigheter har i regel också väldigt stora och rena takytor. Anläggningarna vid Händelö är dimensionerade efter PostNords konsumtionsmönster, vilket innebär att den el som produceras på taken också kommer att förbrukas i fastigheterna. Det är mer gynnsamt än att sälja tillbaka den solelen till nätet, säger Lucas Karlsson, regionansvarig på Save by Solar.
 

Om Save by Solar: Vi står inför en revolution när det kommer till elförsörjning. Här på Save by Solar ser vi en framtid där företag tar kontrollen över sin egen elförsörjning genom framförallt solel och energilagring. Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för just det. Genom våra lösningar kan företag minska sitt beroende av de stora elleverantörerna och således sina elkostnader samtidigt som de gör en god gärning för miljön och inte tappar fokus från sin kärnverksamhet.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi gör vardagen enklare! PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark, oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2020 hade koncernen cirka 28 000 anställda och en omsättning på 38,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com 

Prenumerera