PostNord uppmärksammar Barnfondens brevskrivardag den 20 maj

Report this content

Ett brev hem i postlådan eller brevinkastet kan betyda mycket, speciellt i tider när det är svårt att träffas. En hälsning från andra sidan jordklotet kan betyda ännu mer för ett barn som har det svårt. Trots detta är det få som idag brevväxlar, vilket en ny undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av PostNord visar. För att främja brevskrivande har Barnfonden inrättat en brevskrivardag, den 20 maj.

Det finns 18 000 faddrar hos Barnfonden och cirka hälften av dessa har regelbunden skrivkontakt med drygt 20 000 barn som bor i Asien, Latinamerika eller Afrika. Barnfondens faddrar skriver i regel ett till två brev till barn på andra sidan jordklotet varje år och får lika många hälsingar tillbaka. 

- Vi ser att brevskrivandet främjar kontakt över nationers gränser och är givande för både barn och vuxna. Det hjälper oss att få en ökad förståelse för omvärlden, vilket kan betyda otroligt mycket för barn oavsett var de bor. Många barn berättar att de genom breven blir uppmuntrade att fortsätta med sin utbildning, något som är viktigt i områden där barn ofta slutar skolan för tidigt. Vi hoppas att Brevskrivardagen kan skapa fler värdefulla kontaktytor mellan människor, säger Martina Hibell, generalsekreterare på Barnfonden.

PostNord har tidigare presenterat siffror som tyder på att privatpersoners brevskrivande har ökat under pandemiåret, vilket tyder på ett ökat intresse för att hålla kontakten via fysiska hälsningar. Men det är allt färre personer idag som har brevvänner, än tidigare, något som en undersökning från Kantar Sifo visar. Varannan (51 %) svensk hade en brevvän när de var barn/unga. Samtidigt uppger en av tio (8 %) föräldrar till barn i åldern 7–18 år att deras barn någon gång har haft en brevvän som de skickar fysiska brev till via posten. Den stora majoriteten (89 %) har alltså inte haft någon brevvän.

- De senaste 20 åren har brevskickandet i Sverige minskat kraftigt, men vi vet att ett handskrivet brev eller en liten gåva i posten kan betyda otroligt mycket för många. Därför vill vi ta tillfället i akt att uppmärksamma Barnfondens brevskrivardag och förhoppningsvis inspirera fler till att skicka brev, säger Mathias Krümmel, VD för PostNord Sverige.

Faddrarna har flera tips på hur du kommer igång med ditt skrivande, till exempel att ställa enkla frågor vilket det gör det lättare för fadderbarnet att svara på breven.

Så här gör du om du vill skicka ett brev eller litet paket utomlands:

  • Säkra att du textar namn och adress tydligt samt att landet står med

  • På PostNord.se hittar du en portoguide om du är osäker på hur mycket porto som behövs.

  • Glöm inte tulldeklarationen! På PostNords hemsida hittar du rätt dokument.

  • Under pandemin kan det ta längre tid än vanligt för ett brev eller paket att komma fram

  • Barnfondens hemsida hittar du tips på vad du kan skriva och skicka

  • Skickar du med en liten gåva, tänk på att emballera föremålet väl så att det klarar resan fram till mottagaren.

Om Barnfonden

Barnfondens vision är en hållbar värld där barn blir lyssnade på, tas om hand och blir respekterade. En värld där varje barn kan säga:

Jag är trygg! – Jag är frisk! – Jag är glad! – Jag har en utbildning! – Jag har en röst!

Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar som skyddar och stärker deras rättigheter och välmående. Detta gör vi genom partnerskap, hjälp till självhjälp och helhetsperspektiv.

Barnfonden grundades 1991 och är en del av det globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer världen över. Den första ChildFund-organisationen grundades 1938 i USA.

Barnfondens kontor finns i Malmö och här arbetar alla anställda. Vårt arbete leds av en oavlönad styrelse där alla ledamöter är faddrar.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi gör vardagen enklare! PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2020 hade koncernen cirka 28 000 anställda och en omsättning på 38,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com 

Prenumerera

Media

Media