Snart är PostNords leveranser i Helsingborg och Uppsala fossilfria

Report this content

De senaste åren har PostNord gjort stora satsningar för att skapa hållbara och klimatsmarta leveranslösningar. En stor del av denna satsning handlar om övergången från fossila till förnyelsebara drivmedel. Med ett sikte på fossilfrihet 2030 blir nu PostNords leveranser i Helsingborg och Uppsala helt fossilfria. 

För att nå målet om fossilfrihet 2030 kommer PostNord successivt investera i en fordonsflotta och en infrastruktur för förnybara drivmedel. Man har också påbörjat en övergång till en fossilfri leveransverksamhet i Sveriges största städer. I de fossilfria områdena, idag Södermalm i Stockholm och delar av Malmös innerstad, sker alla leveranser med fordon som drivs av förnybar energi, inom de miljözoner som kommunen satt. Nu meddelar PostNord att ytterligare två städer leveransverksamhet ska bli fossilfria – Helsingborg och Uppsala. 

– Vi jobbar aktivt för att våra leveranser ska bli mer hållbara och att nå målet med fossilfrihet till 2030. Det känns fantastiskt att ta ännu ett steg med helt fossilfria leveranser i Helsingborg och Uppsala. Som en rikstäckande verksamhet är det viktigt för oss att driva klimatomställningen, så detta är ett av många steg i den riktningen, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord

PostNords fossilfria leveransverksamhet innebär att all transport av paket, inom kommunens miljözoner, sker med cykel, elfordon eller med fordon som drivs med förnybara drivmedel. PostNord har sedan länge levererat med elcyklar samt andra el och gasfordon och ersätter nu diesel med HVO100 i tidigare dieseldrivna distributionsfordon inom dessa miljözoner. HVO100 är ett drivmedel baserat på vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter och är utvunnet från 100 procent förnyelsebart material. 

Omställningen till en fossilfri leveransverksamhet i de två städerna kommer att ske i slutet på mars 2021. Samtliga tjänster och leveranser, både leveranser till mottagare och företag, faller inom ramen för omställningen. Även butiksleveranserna är fossilfria. Under året kommer fler städer och stadsdelar att stegvis bli fossilfria. 

Kort om PostNords omställning till fossilfria alternativ:

  • 36 procent av PostNords svenska fordonsflotta drivs på el och ställer kontinuerligt om till fler.  Många av koncernens medarbetare använder också cykeln i sitt dagliga arbete
  • PostNord använder biodrivmedel så långt som möjligt. Andelen förnybara bränslen för PostNords egna och inköpta transporter ökade från cirka 24 till 27 procent under 2020.
  • Tåg istället för flyg. 63 procent av brevförsändelserna skickas med tåg. 
  • Alla PostNords förare utbildas i sparsam körning. 

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi gör vardagen enklare! PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2020 hade koncernen cirka 28 000 anställda och en omsättning på 38,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com 

Prenumerera

Media

Media