Svenskarna e-handlade för 32 % mer i mars än i februari

Report this content
Läs original

E-handeln växte med 16 % under första kvartalet 2020. Och sett till konsumenternas självuppskattade konsumtion så ökade e-handeln med 32 % från februari till mars, ett resultat av coronavirusets spridning. För första gången i E-barometerns historia är skönhet och hälsa störst, sett till andel konsumenter. Det visar PostNords rapport E-barometern Q1.

Coronavirusets spridning har lett till ökad e-handel. Under mars månad var det 73 % av svenskarna som e-handlade, jämfört med 70 % i genomsnitt under hela kvartalet. Apoteksvaror och dagligvaror är de produktkategorier som växt i särklass mest under kvartalet, med +37 % respektive +27 %. En stor del av den tillväxten kom under mars månad.

- Det är väldigt tydligt att svenskarnas e-handelskonsumtion har ökat kraftigt under pandemin. Det är tydligast för dagligvaror och apoteksvaror men tendensen tycks finnas i stort sett i alla produktkategorier. Vi spenderar betydligt mer tid hemma och undviker fysiska butiker. Så även om konsumtionen totalt sett går ner så växer e-handeln, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord.  

Mer än hälften av e-handelsföretagen (53 %) uppgav att coronapandemin lett till att nya konsumentgrupper tillkommit, och andelen äldre konsumenter (65-79 år) som e-handlat under kvartalet har ökat kraftigt jämfört med föregående år (från 54 % till 64 %).

- Många äldre konsumenter som annars inte brukar handla på nätet har nu upplevt ett större behov, eftersom man tvingas undvika fysiska butiker. Förhoppningsvis har det varit en positiv upplevelse och något som kan underlätta vardagen för den här konsumentgruppen även efter corona, säger Carl-Fredrik Teder.

För första gången i E-barometerns historia är skönhet och hälsa (där apoteksvaror räknas in) den kategori som flest konsumenter uppgett att de handlat från (39 % av de e-handlande konsumenterna), följt av den före detta ettan kläder och skor (34 %). Läs hela e-barometern för kvartal 1 2020 här.

Några utvalda siffror från rapporten:

  • E-handeln växte med 16% under första kvartalet och en stor del av tillväxten kom under mars månad.
  • Starkast tillväxt under kvartalet hade apoteksvaror (+37 %), följt av dagligvaror (+27 %).
  • I genomsnitt 70 % av svenskarna e-handlade under det första kvartalet och hela 73% under mars månad.
  • Skönhet och hälsa (där apoteksvaror ingår) var för första gången den produktkategori där flest konsumenter hade handlat (39 % av de e-handlade konsumenterna, följt av kläder och skor (34 %).
  • Tyskland var det land utanför Sverige som flest konsumenter hade handlat från (32 % av de utlandshandlande svenskarna), följt av Storbritannien (24 %).
 

E-barometern Q1 2020 baseras på information som inhämtats från detaljhandelsföretag i april 2020. Totalt deltog 197 företag i undersökningen. Företagsundersökningen genomfördes 4-28 april 2020. Fem konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS SIFOs:s webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18 till 79 år. Den första undersökningen genomfördes i februari 2020 med sammanlagt 1 419 respondenter. Den andra genomfördes i mars 2020 med 1 544 respondenter. Den tredje och fjärde undersökningen genomfördes i april 2020 med 1 425 respektive 3 139 respondenter. Den femte och sista undersökningen genomfördes 26 mars till 6 april med 3 004 respondenter. Webbundersökningarna är representativa för de 98 procent av Sveriges befolkning som har tillgång till internet.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2019 hade koncernen cirka 29 000 anställda och en omsättning på 38,3 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera