Svenskarna skickar över 20 miljoner vykort i sommar

Report this content
Läs original

Vykort och brev är det överlägset mest populära sättet att få semesterhälsningar på. Fyra av tio svenskar skickar dessutom själva helst sina semesterhälsningar per post och lika många planerar att skicka brev eller vykort under sommaren. Flest sommarhälsningar skickas till släkt och vänner.

Svenskarna uppskattar att de kommer att skicka cirka 20,3 miljoner vykort eller brev med semesterhälsningar under sommaren 2017, det visar en undersökning som PostNord har låtit Kantar Sifo utföra under juni. De flesta som tänker skicka vykort planerar att skicka ungefär fem semesterhälsningar.

- Kort eller brev i postlådan fortsätter att vara mycket uppskattat över hela Sverige och i alla åldrar. Tanken att någon har lagt ner extra tid på att skriva och skicka en fysisk hälsning tilltalar, säger Anders Holm, VD PostNord Sverige.

Trots digitaliseringen med en ökad mängd kanaler att välja mellan tycker de flesta att den fysiska sommarhälsningen i postlådan är den trevligaste. Även en majoritet på 67 procent i undersökningens yngsta åldersgrupp (15-29 år), där de digitala kanalerna är starkare, håller med om detta.

Många svenskar använder dagligen sin telefon för att fotografera sin omgivning, och 78 procent med smartphone säger att de gör det på semestern. De flesta bilder får dock stanna i telefonen som minnen. 48 procent av dem som har en smart telefon känner också till att det finns en app som gör det möjligt att omvandla fotona till riktiga vykort. Enligt undersökningen har 35 procent använt PostNords app Riktiga Vykort en eller flera gånger.

Vykortsfakta:

  • 40 procent av svenska folket anger att de kommer att skicka sommarhälsningar med posten i sommar.
  • 70 procent av svenska folket vill helst få sina semesterhälsningar som ett vykort eller brev med posten. 9 procent anger att de föredrar sociala medier som Facebook, 9 procent säger sms och 8 procent mms. Endast 2 procent föredrar e-post.
  • 48 procent av dem som föredrar vykort tycker att det är mer personligt och privat än att få semesterhälsningar som sms, mms, e-post eller via sociala medier. 21 procent tycker att den största fördelen är att någon har lagt mer tid och omtanke genom att skriva en fysisk hälsning än andra typer av semesterhälsningar. 10 procent tycker att den största fördelen är att det är trevligt och roligt att få.
  • 56 procent av dem som skickar vykort gör det till föräldrar, mor- och farföräldrar. 54 procent skickar till sina vänner, 37 procent till sina syskon och 35 procent till sina barn. 4 procent skickar sommarhälsningar till sina kolleger, men endast 1 procent skickar vykort till chefen.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 2 000 privatpersoner i ett riksrepresentativt urval. Intervjuerna genomfördes 12-21 juni 2017 av Kantar Sifo.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera