PostNord AB emitterar företagscertifikat

 

PostNord AB har idag genomfört en första emission under ett upprättat program för företagscertifikat. Certifikatprogrammet tillför koncernen kortfristig rörelsefinansiering och ger PostNord möjlighet att emittera företagscertifikat inom en ram om 3 miljarder SEK. Certifikaten kan emitteras med löptider upp till 12 månader.

Arrangör av programmet är Nordea Bank AB och emissionsinstitut är Danske Bank, Nordea, Handelsbanken Capital Markets och SEB.

För ytterligare information kontakta:
Oscar Hyléen, Chef Investor Relations, tel +46 10 436 41 91
PostNord Medierelationer, tel +46 10 436 10 10

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen 30 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera