PostNord övertar tidningsdistribution från Svensk Morgondistribution

PostNords helägda dotterbolag Tidningstjänst AB har ingått avtal om övertagande av verksamheten inom Svensk Morgondistribution KB innefattande flerårig distribution av mediekoncernernas MittMedia och Västerbotten-Kurirens morgontidningar. Svensk Morgondistribution har 740 årsanställda och omsatte cirka 350 MSEK under 2011.

Genom Tidningstjänst AB är PostNord för närvarande verksam inom morgontidningsdistribution i Norrbotten, norra Västerbotten, Värmland, norra Dalsland, Skaraborg, Enköping, Motala och Vimmerby. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektiv distribution. Genom att ingå i PostNord-koncernen kan Tidningstjänst också dra nytta av den kompetens som finns i koncernen inom till exempel ruttoptimering.

Svensk Morgondistribution ägs av MittMedia (75%) och Västerbottens-Kuriren (25%) och är verksamma i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och stora delar av Västerbotten. Svensk Morgondistribution levererar årligen omkring 100 miljoner morgontidningar bland annat Sundsvalls Tidning, Dalarnas Tidningar, Gefle Dagblad, Östersunds-Posten och Västerbottens-Kuriren.

PostNord strategi fram till 2015 inkluderar bland annat utveckling av nya lönsamma affärer som stödjer brevaffären, där koncernen etablerar nya användningsområden för befintliga produktionsresurser. Genom att öka användningen av koncernens fordonsflotta kan ytterligare affärsmöjligheter skapas inom till exempel morgontidningsdistribution och hemleveranser.

- Branschen för morgontidningsdistribution rymmer betydande stordriftsfördelar. Genom att växa på denna marknad kan vi använda samma fordon för distribution av morgontidningar på natten som för brevbäring på dagen, vilket gör att vi kan ta hem stora synergier, säger Lars Idermark, VD och koncernchef för PostNord.

- Genom att outsourca tidningsdistributionen sänker vi våra kostnader och säkerställer en fortsatt hög leveranssäkerhet för våra 17 dagstidningar. Samtidigt kan vi som medieföretag fokusera ännu mer på vår huvuduppgift att utveckla framtidens affärer och journalistik, säger Thomas Peterssohn, VD och koncernchef för MittMedia.

- Vår tidningsdistribution hamnar i en koncern där distribution och logistik är kärnan, vi åstadkommer en momentan kostnadsreduktion och kan ytterligare fokusera oss mot vår kärna, det vill säga lokal journalistik och kommersiella kommunikation, säger Sture Bergman, VD och koncernchef för Västerbottens-Kuriren.

Affären är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande.

Pressbild bifogas
Thomas Peterssohn, VD och Koncernchef MittMedia, Lars Idermark, VD och Koncernchef PostNord, Sture Bergman, VD och Koncernchef Västerbottens-Kuriren framför de morgontidningar som nu ska distribueras av PostNords dotterbolag Tidningstjänst.

För ytterligare upplysningar kontakta
Lars Idermark, VD och koncernchef PostNord, via PostNord medierelationer, 08–23 10 10
Leif Persson, VD Tidningstjänst, via PostNord medierelationer, 08–23 10 10
Thomas Peterssohn, VD och koncernchef för MittMedia, växel 010-709 70 00
Sture Bergman, VD och koncernchef för Västerbottens-Kuriren, 070-3740370

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

MittMedia är ett av Sveriges ledande medieföretag med 17 dagstidningar i Norra Sverige. Koncernen är dessutom verksam inom digitala medier, radio, gratistidningar och civiltryck samt är delägare i Liberala Tidningar med omfattande tidningsutgivning i Mellansverige och Storstockholm. MittMedia omsätter cirka 1,6 miljarder kronor och har ca 1000 anställda inom medie- och tryckeriverksamheten. Huvudkontoret ligger i Gävle. Läs mer på www.mittmedia.se

Västerbottens-Kuriren är ett av Sveriges fåtal kvarvarande fristående lokalt ägda mediebolag. Koncernen ger ut Västerbottens-Kuriren, Vk.se, Folkbladet Västerbotten, Folkbladet.nu och Nöjesmagasinet City. Därtill bedrivs verksamhet inom civiltryckeri, radio och fastighet. Västerbottens-Kuriren AB omsätter cirka 300 miljoner och har cirka 200 anställda inom medieverksamheten. Huvudkontoret ligger i Umeå.

Taggar:

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen 30 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera

Media

Media