Viktor Davidsson ny CFO för PostNord

Läs original

Viktor Davidsson har anställts som ny CFO för PostNord-koncernen. Han kommer närmast från MediaMarkt Retail Group och dessförinnan från SAS Scandinavian Airlines. Viktor Davidsson tillträder den 1 september.

Viktor Davidssons senaste roll var som CFO för den spanska delen av MediaMarkt, MediaMarkt Iberia, och han var tidigare CFO för MediaMarkt i Sverige. Dessförinnan arbetade han inom SAS där han hade flera olika roller inom den svenska delen av koncernen, bland annat som Vice President Business and Financial Control för SAS Operations Sweden. Viktor Davidsson har även arbetat som Management Consult inom BearingPoint i Danmark och har erfarenhet av inköp från Tetra Pak. Viktor Davidsson kommer till PostNord med en bred erfarenhet av att planera och driva stora förbättringsprogram med positivt resultat och med ett starkt fokus på affären.

Viktor Davidsson är född 1977. Han är utbildad civilekonom och civilingenjör vid Lunds Universitet. Viktor Davidsson ersätter tillförordnad CFO Lena Larsson som tillträdde när tidigare CFO, Gunilla Berg, lämnade koncernen våren 2019.

 

Kontaktperson Malin Nordén. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 10:00.

 

PostNord Medierelationer
+46 (0)10 436 10 10
press@postnord.com

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2019 hade koncernen cirka 29 000 anställda och en omsättning på 38,3 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera