Kinesisk miljonorder till PowerCell

Ett etablerat och innovativt fordonsföretag i Kina har lagt en order på PowerCell S2 bränslecellsstackar till ett ordervärde om en dryg miljon SEK. Kunden, som utvecklar bränslecellsbilar för privatpersoner, kommer att testa bränslecellsstackarna i företagets elbilar.

- Kina har stora ambitioner för att ersätta dagens fossilberoende fordonsflotta med elbilar som drivs med batteri och bränsleceller, och har ett omfattande stöd till byggandet av dessa så kallade New Energy Vehicles. Samtidigt som detta stöd nyligen har justerats för att gynna bränslecellsbilar, ser vi att städer och enskilda företag tar egna initiativ för att ytterligare påskynda omställningen till fossilfritt. Det är vi stolta över att kunna bidra till, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Kunden har under flera år använt sig av batteridrift i sina fordon, men upplever att elnätens begränsade kapacitet, den bristande tillgången till laddstolpar och den långsamma laddningen av batterierna begränsar möjligheterna till utveckling.

- De bränslecellsstackar på vardera 20 kW som kunden har beställt kommer att användas som så kallade range extenders i bilarna. Det gör att man kan köra väsentligt mycket längre än om man tvingades att lita enbart på batteridrift. Det är ett smart sätt att kombinera batteriers och bränslecellers respektive fördelar och en bakgrund till det ökande intresset för bränsleceller, avslutar Per Wassén.

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019 klockan 16:30 CET.

Göteborg 2018-01-09

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.
   

Prenumerera

Dokument & länkar