Midroc New Technology åter ägare i PowerCell efter köp av aktier från Finindus

Report this content

PowerCell Sweden AB (publ) har informerats om att den tidigare storägaren i PowerCell, Midroc NewTechnology AB, förvärvat 2 138 114 aktier i PowerCell, motsvarande 4,1 procent av röster och kapital, från det belgiska riskkapitalbolaget Finindus. Transaktionen innebär att Midroc New Technology åter är större ägare i bolaget samtidigt som Finindus minskar sitt ägande i PowerCell från 8,0 procent till 3,9 procent.

Midroc New Technology är ett riskkapitalbolag som ingår i den internationellt verksamma bolagsgruppen Midroc Europe med bas i Stockholm. Midroc New Technology har varit ägare i PowerCell sedan 2008 men sålde i november hela sitt tidigare innehav i bolaget till Robert Bosch GmbH. Efter förvärvet av aktierna från Finindus är bolaget åter en större ägare i PowerCell Sweden AB. Finindus är ett belgiskt riskkapitalbolag som ägs av ArcelorMittal och den flamländska regionen. Bolaget har varit en större ägare i PowerCell sedan 2008 men gradvis minskat sitt ägande i bolaget under senare år.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2019 kl. 09.35 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar